1984: DE FØRSTE SKRIDT

INCUBA tog sin begyndelse i sommeren 1984 på initiativ af Aarhus Kommunes Erhvervskontaktudvalg, der på den måde ønskede at anspore forskere til at starte egne virksomheder. Ideen om en sådan forskerpark var ikke set før i Danmark, men det lykkedes i løbet af et halvt år at samle en kreds af interesserede virksomheder og organisationer, der ville bakke projektet op. Denne kreds stiftede i marts 1985 Foreningen Forskerparken i Aarhus og foreningen kunne i oktober 1985 etablere et egentligt projektsekretariat med Aarhus Kommunes Erhvervschef, Erik Jantzen i spidsen.
dxvczsdgafdhadfhdfh

1986: Danmarks første forskerpark

Projektsekretariatet og bestyrelsen i Foreningen Forskerparken i Aarhus, ikke mindst formanden, bankdirektør N.P. Bager, gik i gang med at rejse kapital til byggeriet af Danmarks første forskerpark. Det lykkedes frem til april 1986 at skaffe tilsagn om den nødvendige aktietegning fra lokale virksomheder og aktieselskabet Forskerpark Aarhus A/S blev stiftet med Erik Jantzen som selskabet første direktør. Første spadestik til pavillonbyggeriet blev taget den 11. juni 1986 og i starten af 1987 stod de første 2.500 kvm Forskerpark klar til at modtage de første lejer.

1989: Den første af flere udvidelser

Første etape nærmede sig i løbet af 1988 fuldt udlejet, og Forskerpark Aarhus A/S gik, med Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S som bygherre, i gang med den første af det der skulle vise sig at blive en række udvidelser. I 1989 kunne Hendes Majestæt Dronning Margrethe II nedlægge grundstenen for det nye byggeri på 4.500 kvm tegnet af Arkitektfirmaet C.F. Møller.

1997: Gustav Wieds Vej fuldt udbygget

I starten af 90’erne gik det imidlertid langsommere end forventet med udlejningen af de ekstra 4.500 kvm og egenkapitalen nærmede sig et kritisk lavt niveau. Forskerparken stod krisen igennem og i midten af 90’erne kom der igen gang i spin-out virksomheder fra Universitetet og udlejningen kom op på et tilfredsstillende niveau. I 1995 var der således igen ved at være fuldt udlejet, og projekteringen af den næste udvidelse af de gule bygninger kunne begynde. I 1997 stod den foreløbigt sidste etape af de gule bygninger klar, således at Forskerparken på Gustav Wieds Vej nu var fuldt udbygget med i alt 11.500 kvm forskerpark

1999: Udviklingsparken i Viby udvider

Parallelt med udviklingen af Forskepark Aarhus havde Udviklingsparken A/S i 1997 etableret sig i et lejemål på 900 m2 i FDBs gamle produktionsanlæg i Sønderhøj i Viby med opbakning fra bl.a. Grundfos, Pressalit, Cowi og Den Danske Bank. I august måned 1998 blev yderligere 600 m2 taget i brug. I september måned samme år kunne der meldes om fuld udlejning med 23 vækstvirksomheder på adressen. I juni måned 1999 flyttede de 22 af de 23 virksomheder ind det nyrenoverede og større lokaler på Sønderhøj 46. Af det 5.000 m2 store hus, blev de første 3.000 m2 taget i brug med det samme og de resterende 2.000 m2, som oprindeligt var aftalt til at overtagelse successiv over 3 år, blev hurtigt udlejet.

2004: Forskerpark Skejby åbner

I maj 2002 tog Forskerpark Aarhus første spadestik til Danmarks første biomedicinske forskerpark ved Skejby Sygehus. Forskerpark Skejby åbnede dørene for første etape på 3.600 kvm. i januar 2004. Med udbygningsplanerne for Skejby Sygehus bliver sygehuset et af Skandinaviens største universitets hospitaler og Skejby området et af de mest dynamiske erhvervsområder i Danmark med en særlig vægt på sundhed.

2006: Katrinebjerg indtages

Den 1. maj 2006 var Udviklingsparken klar til at tage imod 42 af de ca. 75 virksomheder, der valgte at flytte med fra Viby til det nye hus på Katrinebjerg midt i den nye satsning IT-Byen Katrinebjerg. De 10.000 m2 blev ret hurtigt fyldt op, og i slutningen af året er man tæt på 100% udlejning. Samtidig blev navnet ændret fra Udviklingsparken til IT-Huset Katrinebjerg.

2007: Fusion INCUBA Science Park

Med Udviklingsparkens nye placering på Katrinebjerg tæt på Forskerpark Aarhus og med delvist sammenfaldende ejerkreds med Aarhus Universitets Forskningsfond og Aktieselskabet Schouw & Co i spidsen var det naturligt at udvide det i forvejen tætte samarbejde til en egentlig fusion, der blev en realitet den 1. juni 2007 under fællesnavnet INCUBA Science Park.

2008: INCUBA Skejby udvider

Første etape af INCUBA Skejby nåede fuld udlejning i efteråret 2006 og næste etape på 3 nye fløje kunne derfor åbne dørene for i 2008, således at INCUBA Skejby kom op på i alt 6.500 m2 og med mulighed for yderligere udvidelser i fremtiden.

2009: INCUBA Katrinebjerg udvider

Med den rivende udvikling i IT miljøet på Katrinebjerg blev de oprindelige 10.000 kvm i INCUBA Katrinebjerg hurtigt fyldt op og opførelse af etape II på Katrinebjerg blev påbegyndt i foråret 2008 med indflytning i maj måned 2009. Udvidelsen var på 3.200 m2, således at der nu er i alt 13.200 m2

2014: INCUBA Navitas åbner på havnen

I 2014 udvider INCUBA med en 10.000 m2 stor forskerpark på de tre øverste etager i Navitas bygningen med udsigt over Aarhus bugt og by. I den 38.000 kvm store Navitas bygning bor også Ingeniørhøjskolen (AU) og Maskinmesterskolen og tilsammen udgør bygningen Aarhus' nye hub for innovation inden for energi og cleantech.