Professionelt network i INCUBA

INCUBA styrker via faciliterede og professionelle netværksarrangementer virksomhedernes mulighed for at samarbejde på tværs af de i alt 175 virksomheder, INCUBA huser.

Netværk, der muliggør potentielle samarbejder, synergier og vidensdelingen og som bidrager til virksomhedernes udvikling og vækst.

Gennem netværksmulighederne understøtter INCUBA virksomhedernes vækst og udvikling ved at skabe en ramme, hvor de kan udveksle viden, skabe partnerskaber og udnytte synergier på tværs af IT/tech, cleantech og life science.

INCUBA Erfagrupper

Erfagrupperne inden for forskellige fagområder som f.eks. Salg & Marketing samt HR, Økonomi & Administration giver en platform for erfaringsudveksling, sparring og inspiration.

Deltagerne i erfagrupperne, der omfatter både CEOs, founders og eksperter inden for det pågældende område, får mulighed for at diskutere udfordringer, udveksle bedste praksis og drøfte nye trends og teknologier inden for deres felt. 

Det skaber et dynamisk og berigende miljø, hvor virksomheder kan lære af hinanden og finde fælles løsninger på branchespecifikke udfordringer.

Netværksmuligheder i INCUBA bidrager til at styrke innovation og konkurrenceevne for virksomheder og skaber et dynamisk økosystem, hvor ideer blomstrer og muligheder opstår.

Hub-specifikke netværksmøder

Udover erfagrupperne arrangerer INCUBA også hub-specifikke netværksmøder, der er skræddersyet til IT/tech, cleantech og life science.

Møderne bringer virksomheder og eksperter inden for hver hub sammen for at dele viden, udvide deres netværk og skabe potentiale for samarbejde. 

Møderne kan omfatte præsentationer fra nøglepersoner inden for industrierne, paneldebatter, workshops og netværksaktiviteter, der alle sigter mod at fremme samarbejdet og accelerere innovation inden for de specifikke områder.

Faglig udvikling og inspiration

INCUBAs erfagrupper er en kilde til faglig udvikling og inspiration. Mødet med andre erhvervsfolk inden for vores fælles interesse giver mig mulighed for at udveksle erfaringer og viden, hvilket styrker min faglige udvikling.

Danny Lajer, Sales Director i Eficode

Incuba bomærke

BESØG OGSÅ

Er du interesseret i at høre mere om netværk og dine muligheder i INCUBA, så ring eller skriv til os

Jacob Mogensen

Director of Acceleration & Investor Relations