OM INCUBA

Vi er et af Danmarks førende udviklingsmiljøer for ambitiøse og skalerbare virksomheder inden for IT, cleantech og sundhed. Vi giver videnstunge og innovative virksomheder de ideelle vækstbetingelser gennem faciliteter, sparring og kontakter til investorer, erhvervsliv og forskning. Vores community består af tre huse i Aarhus med 200 udviklingsorienterede virksomheder og startups i topmoderne faciliteter.

Vores historie

Vi har over 30 års erfaring med at hjælpe videnstunge virksomheder med forretningsdrift og udvikling. Startskuddet lød i 1986, hvor en kreds af lokale virksomheder og organisationer stiftede Forskerpark Aarhus A/S på initiativ af Aarhus Kommunes erhvervskontaktudvalg. Missionen var at anspore forskere til at starte egne virksomheder. Flere udvidelser senere fusionerede Forskerpark Aarhus i 2007 med IT-Huset Katrinebjerg under det fælles navn INCUBA Science Park.

INCUBA A/S er i dag et selvstændigt aktieselskab med Aarhus Universitets Forskningsfond og Schouw & Co som de største aktionærer. Vores community er sammensat af tre store virksomhedsklynger i Aarhus med Danmarks stærkeste it-miljø på Katrinebjerg, sundhedsklyngen i Skejby og klyngen for energi & cleantech i Navitas. Vores oprindelige faciliteter på Gustav Wieds Vej er i dag fuldt udlejet til Aarhus Universitet.

Business-changing-facilities

I INCUBA vil vi sætte et klart og positivt aftryk på de virksomheder, der befolker vores community og det danske startup-økosystem, vi er en del af. Vi er specialister i at hjælpe udviklingsorienterede virksomheder ved at skabe professionelle faciliteter og drive værdiskabende communities. Her er vores samarbejde med Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og relevante samarbejdspartnere fra økosystemet og investorlandskabet en vigtig faktor for succes.

Vi vil være et væsentligt bindeled mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv og spille en afgørende rolle i udviklingen af de faglige miljøer, vi indgår i. Derfor arbejder vi hårdt for, at INCUBA er det foretrukne miljø for professionelle virksomheder og scaleups i front på deres felt og det bedste udviklingsmiljø for ambitiøse og skalerbare startups.

Vi kalder det business-changing-facilities.

INCUBA I TAL

  • Tre huse i Aarhus
  • 30.000 kvm. i alt
  • INCUBA havde i 2018 en omsætning på kr. 65 mill.
  • +200 virksomheder
  • +1700 medarbejdere