Stærk kobling mellem Aarhus Universitet og virksomheder i INCUBA

Den seneste IMPACT-analyse for 2023 viser, at den stærke forbindelse mellem Aarhus Universitet og virksomheder i INCUBA fortsat er et bærende element. Analysen viser, at 59 % af virksomhederne i INCUBA har samarbejdet med universitetet i det forgangne år.

INCUBA har over 30 års erfaring med at skabe de optimale rammer for bl.a. spinouts, der udspringer af forskningsbaseret viden. Nærheden til universitetet og forskningsinstitutioner giver virksomhederne adgang til den nyeste viden, forskningsfaciliteter og eksperter inden for de specifikke områder, der er behov for.

Et eksempel på det tætte samarbejde er Danish Life Science Cluster, en dansk national klynge, der faciliterer samarbejde og innovation inden for life science og velfærdsteknologi. Lotte Kappel, Community Manager i Danish Life Science Cluster, udtaler: "Vores bevilling fra uddannelses- og forskningsstyrelsen har givet mulighed for at ansætte en videnbromedarbejder på Aarhus Universitet. På den måde bygges der bro mellem vores organisation, kommende virksomheder fra universitetet og eventuelle samarbejdsmuligheder."

Et andet eksempel er Partisia, en spinout fra Aarhus Universitet etableret af internationalt anerkendte forskere og eksperter inden for avanceret kryptografi, forretningsøkonomi og softwareudvikling. CTO Peter Frandsen udtaler: "Vi har et fast samarbejde med forskere fra datalogi på Aarhus Universitet, og derudover rekrutterer vi også nye talenter fra datalogi-studiet."

Netop Institut for Datalogi på Aarhus Universitet er placeret i top tre i verden inden for kryptologi. Instituttet er internationalt anerkendt for forskning i et bredt spektrum af datalogiske emner, herunder algoritmer, kunstig intelligens, databaser, informationsvisualisering, menneske-maskine-interaktion, programmeringssprog, programverifikation, sikkerhed og kryptologi.

Instituttet har løbende ca. 800 studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau og har et stærkt internationalt fokus, der tiltrækker forskere og studerende fra hele verden. Instituttet samarbejder desuden tæt med erhvervslivet om studie- og forskningsprojekter.

”På Institut for Datalogi bidrager vi aktivt til erhvervssamarbejde og innovation for at skabe vækst og udvikling i samfundet. Det gør vi i samarbejde med erhvervslivet og her danner INCUBA fantastiske rammer. Vores alumner har tiltrukket Google, VMWare og Uber til Aarhus og disse virksomheder fik i første omgang plads i INCUBA. Flere stærke IT- og blockchainvirksomheder i INCUBA er også spundet ud af instituttet, f.eks. Partisia, Sepior, SCALGO og Kvantify. Flere virksomheder flytter i INCUBA for at få nærkontakt med vores studerende og rekruttere dem gennem projekter og studiejobs,” siger Kaj Grønbæk, Professor, Institutleder for Institut for Datalogi.

Den tætte forbindelse mellem Aarhus Universitet og INCUBAs virksomheder giver ikke kun en stærk forsknings- og innovationsplatform, men er også med til at skabe vækst og udvikling inden for flere sektorer. En kombination af uddannelser i verdensklasse og et voksende felt af iværksættere giver innovative IT- og tech-virksomheder unikke muligheder i Aarhus for at fremme innovation og vækst, men understreger også den betydning, som samarbejde mellem akademia og erhvervsliv har for at skabe bæredygtige og konkurrencedygtige løsninger.

Læs mere om IMPACT 2023 her