Startups og scaleups i INCUBA melder klar til opsving

Efter et par økonomisk hårde år viser en INCUBAs IMPACT-analyse, at startups og scaleups i INCUBA fik en blød landing i 2023 og melder klar til opsving og vækst i 2024.

I kølvandet på en generel nedgang inden for iværksætteri kunne aarhusianske startups og scaleups hos INCUBA notere en stabil fremgang i 2023. I den årlige IMPACT-analyse, der blev færdiggjort i starten af 2024 blandt virksomhederne i INCUBA a/s, rapporterer mange af de adspurgte founders og CEOs om positiv vækst og en optimisme for 2024.

”Vi er meget glade for at konstatere, at virksomhederne generelt har demonstreret gode, stabile resultater i 2023. Virksomhederne har ikke alene oplevet en øget omsætning sammenlignet med foregående år – de rapporterer også om stabile driftsresultater, de konsoliderer og melder klar til opsving,” siger Mai Louise Agerskov, adm. direktør i INCUBA a/s.

Ifølge EIFOs undersøgelse "Iværksætteråret 2023" er antallet af nye iværksættervirksomheder faldet med seks procent i forhold til 2022, hvilket markerer det andet år i træk med nedgang siden rekordåret 2021. Udviklingen afspejler de udfordringer, dansk iværksætteri har stået over for i de seneste år. Høje renter, strammere kreditstandarder for SMV'er og faldende investeringsaktivitet blandt ventureinvestorer har bidraget til de svære betingelser. Samtidig har den høje inflation og økonomiske usikkerhed også spillet ind.

INCUBA's IMPACT-analyse for 2023 viser dog en opmuntrende modstandskraft blandt startups og scaleups i forskerparken trods udfordringerne. 57 % af virksomhederne har oplevet en stigning i omsætningen i løbet af 2023, og 59 % har lanceret nye produkter eller services i løbet af året. Endvidere forventer 71 % en yderligere stigning i omsætningen i 2024. På trods af den generelle nedgang i markedet er det også lykkedes virksomheder i INCUBA at tiltrække mere end 1,4 mia. kr. i investeringer på tværs af de tre vertikaler i forskerparken, IT/tech, cleantech og life sicence. Investeringsniveauet lå til sammenligning på 420 mio. kr. i 2022.

Mai Louise Agerskov, adm. direktør i INCUBA, kommenterer: "Denne stærke præstation fra virksomhederne i INCUBA indikerer deres evne til at tilpasse sig og fortsætte med at trives på trods af de udfordrende omstændigheder i det danske iværksættermiljø og økonomien generelt. Vi er stadig ikke tilbage på niveau med årene før corona i forhold til antal opstarter og hurtig vej til vækst i virksomhederne, hvor vi tidligere så omkring 50 virksomheder, der voksede ud af INCUBAs rammer hvert år. Men billedet er sammensat, og der er stadig brancher, der oplever en bemærkelsesværdig fremgang, såsom cybersikkerhed, bioteknologi og områder inden for cleantech, der understøtter den grønne omstilling.”

Virksomheder i INCUBA på en positiv kurs mod vækst

Et fremtrædende eksempel på denne bemærkelsesværdige fremgang inden for cleantech er Battman Energy. Virksomheden startede sin rejse med tre co-founders i INCUBA StartupLab i 2023 og har været på en rejse i opadgående kurve. Cleantech-virksomheden udvikler store batteriparker rundt i landet, som skal stabilisere elnettet og sigter nu, med 14 medarbejdere, mod at facilitere og eksekvere investeringer på mere end €100 millioner i batterier i løbet af 2024.

Daniel Kappelgaard, CEO hos Battman Energy, udtaler: "Siden vi kom til INCUBA, har vi opnået betydelige og konkrete resultater inden for vores vision om at understøtte et stærkt elnet og et grønnere Danmark. Det gør vi gennem vores kerneforretning som projektudvikler af store batterilagringsanlæg (BESS), hvor vi bl.a. har sikret vores første investeringer, indkøbt vores første projekter og er planmæssigt i gang med at eksekvere på dem.

Vi har oplevet betydelig vækst som virksomhed og har allerede skaleret op med et større kontor hos INCUBA og ansættelse af flere medarbejdere. Vi har fastsat ambitiøse mål for fremtiden og er stolte over, at vi inden udgangen af 2024 vil operere den største portefølje af batterilagringssystemer indenfor brofaste Danmark. Derudover har vi også i starten af 2024 taget de første skridt mod international ekspansion ved at opstarte aktiviteter og etablere et kontor i Spanien. Vi er ligeledes i gang med at opstarte aktiviteter i Holland, Bulgarien, Finland og Australien, som vil materialisere sig i løbet af 2024.”

Mai Louise Agerskov, adm. direktør i INCUBA, kommenterer: "Vi er glade for at se, hvordan virksomhederne har håndteret de udfordrende omstændigheder i 2023 med succes. Deres evne til at tilpasse sig, tiltrække kapital og forberede sig på yderligere vækst er et klart bevis på den robusthed og styrke, der kendetegner vores iværksættermiljø her hos INCUBA."

Co-founders af Battman Energy, Daniel Kappelgaard & Alexander Kaae, og CEO for INCUBA, Mai Louise Agerskov, 29.02.2024 INCUBA Navitas