INCUBA styrker fællesskabet og skaber grobund for samarbejde mellem virksomhederne

INCUBA har netop offentliggjort resultaterne af sin IMPACT-analyse for 2023, som udover at undersøge, hvordan virksomhederne på tværs af forskerparkens tre hubs har klaret sig økonomisk i det forgangne år, også måler på effekten af de vækstskabende aktiviteter og events, som er til rådighed for startups, scaleups og corporates i INCUBA.

Et afgørende element for at opfylde forskerparkens mission er at fremme samarbejde og netværk blandt virksomhederne i INCUBAs community. Resultaterne fra IMPACT-analysen for 2023 viser, at cirka halvdelen af virksomhederne har været involveret i tværgående samarbejdsprojekter i løbet af året. Disse har spændt over forskellige vertikaler, herunder IT & tech med en særlig vægt på cybersikkerhed, men også inden for medtech og IT. Et konkret eksempel på denne samarbejdsånd er den vellykkede partnerskabsrelation mellem medtech-virksomheden Cystotech og rådgivningsvirksomheden Evnia.

Cystotech, der specialiserer sig i udviklingen af en AI-assistent til at optimere undersøgelser og kontrol af blærekræft, fandt regulatorisk rådgivning hos Evnia:

"Både vi og Evnia har kontor på Navitas, og vi kom helt tilfældigt over en kop kaffe til at diskutere vores fælles interesseområde indenfor medicinsk udstyr, herunder Cystotech som producent og Evnia, som regulatorisk rådgivningskompetence. En MedTech virksomhed som vores er underlagt meget høje regulatoriske krav til dokumentation. Da lovgivningen er omfattende, og kompleks havde vi brug for domænespecifik viden og support,"  forklarer Co-founder & COO i Cystotech, Anna Munk.

Evnia, en virksomhed inden for medicinsk udstyr og IVD, regulatoriske og kliniske anliggender med fokus på klinisk evidens, er glad for at have bidraget til Cystotechs succes.

"Det har været et meningsfuldt og produktivt samarbejde at hjælpe Cystotech med at opnå ISO 13485:2016-certificering af kvalitetsstyringssystemet og udvikle den kliniske evalueringsrapport og EU/MDR- og FDA-parathed. Vi sætter pris på, at INCUBA fremmer et dynamisk miljø, hvor virksomheder kan mødes og hjælpe hinanden med at nå deres mål," siger Evnias CEO Efstathios Vassiliadis.

For INCUBA er det en glædelig konklusion, at virksomhederne i forskerparken aktivt samarbejder på tværs. Dette understreger INCUBAs fortsatte indsats for at facilitere et dynamisk samarbejdsmiljø, hvor virksomheder aktivt matches på tværs for at understøtte samarbejde.

”Vi evaluerer ikke kun vores udlejningsprocent, men også den indflydelse, eller impact, vi skaber for virksomheder, der vælger at være en del af INCUBA. Derfor glæder det os, når virksomheder deler deres kompetencer, viden og rådgivning på tværs, og et tilfældigt møde ved kaffemaskinen kan bidrage til at skubbe din virksomhed fremad,” siger Jacob Mogensen, Director of Acceleration & Investor Relations i INCUBA.

Anna Munk, Cystotech, Efstathios Vassiliadis, Evnia & Jacob Mogensen, INCUBA

94 % vil anbefale INCUBA til andre virksomheder

Sammenlignet med 2022 er procentdelen af virksomheder, der vil anbefale INCUBA til andre virksomheder, tilmed steget. Hele 94 % af virksomhederne i INCUBAs tre hubs vil nemlig anbefale forskerparken til andre.

Den positive udvikling afspejler sig også i tilfredsheden med INCUBAs events. 95 % af virksomhederne anbefaler de faglige arrangementer, såsom INCUBA Founders Club, Gin & Tech, og Erfagrupperne. 

Faktisk afholdes der i INCUBA knap 100 forskellige events i løbet af et år, som er af både faglig og social karakter, alle med det formål at understøtte netværk på tværs. Læs mere om INCUBAs community her.