Flere grønne bevillinger til Organic Fuel Technology: Baner vejen for energiinnovation

Teknologivirksomheden Organic Fuel Technology med base i INCUBA Navitas har fået ny, stor opbakning til sit projekt WaveFuels fra EUDP, det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, som er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Målet med WaveFuels-projektet er at designe, teste, optimere og forberede et demonstrationanlæg i industriel skala af mikrobølgekrakningsteknologi, der konverterer biomasse til biobrændstoffer og biokul til kulstoflagring. Dette vil bidrage til den grønne omstilling ved at forbedre ressourceudnyttelsen og håndteringen af ​​organiske affaldsmaterialer.

Sammen med sine partnere i WaveFuels-konsortiet (Aarhus Universitet, EUROmilling A/S, Energy Cluster DenmarkTopsøe A/S og GreenLab) har Organic Fuel Technology modtaget tilsagn om en stor medfinansierings-bevilling fra det danske EUDP-program til fordel for energiinnovation.

Bevillingen er øremærket til opførelse og indledende drift af Organic Fuel Technology’s første fuldskala demonstrationsanlæg hos GreenLab i Skive og beløber sig til 33 mio. kr. eller 4,4 mio. euro.

Stærkt samarbejde på tværs af flere virksomheder i INCUBA styrker bæredygtig energiinnovation

Det banebrydende projekt WaveFuels markerer en milepæl i et tæt samarbejde mellem flere virksomheder og nøgleaktører, hvoraf flere har base i INCUBA: Organic Fuel Technology, Energy Cluster Denmark og GreenLab er alle en del af INCUBA og samarbejder i tætte partnerskab på tværs af økosystemet.


”Inklusive den nylige EUDP-bevilling har Organic Fuel Technology nu modtaget tre bevillinger i 2023. Vi betragter dette som en stærk tillidserklæring til potentialet i vores teknologi, og vi er begejstrede over udsigterne til et meget spændende 2024,” siger CEO Jens Henrik Haahr og tilføjer:

”Vi er glade for at have haft muligheden for at netværke og møde potentielle samarbejdspartnere som GreenLab og Energy Cluster Denmark blandt andet igennem vores tilstedeværelse i INCUBAs community.”

Læs mere om partnerskabsaftalen mellem Organic Fuel Technology og GreenLab her

Du kan også møde CEO Jens Henrik Haahr i videoen nedenfor.