Organic Fuel Technology og GreenLab indgår partnerskabsaftale, der baner vejen for grøn omstilling

De to INCUBA-virksomheder Organic Fuel Technology og GreenLab indgår en partnerskabsaftale om et stort demonstrationsanlæg i GreenLabs grønne industripark. Anlægget bliver afgørende for kommercialiseringen af Organic Fuel Technology’s unikke teknologi, der skaber grønt brændstof ud af biologiske restprodukter ved hjælp af en særlig mikrobølgereaktor.

Den grønne industripark GreenLab og teknologivirksomheden Organic Fuel Technology indgik den 30. juni 2023 en partnerskabsaftale om et 700 m2 stort demonstrationsanlæg, der skal producere miljøvenligt brændstof, der blandt andet kan erstatte fossile brændsler i transportsektoren og bidrage til en reduktion af CO2-udledningen. I fuld drift kan demonstrationsanlægget håndtere op til 13.000 tons biomasse årligt og producere 1.000 liter grønt brændstof.

Organic Fuel Technology er pionerer inden for produktion af bioolie, -gas og -kul ved brug af en unik mikrobølgeteknologi og for GreenLab er partnerskabet en del af industriparkens ambitiøse planer om at tiltrække og samle banebrydende teknologier og samarbejdspartnere, der kan bidrage til den grønne omstilling.

”Vi er stolte af at byde Organic Fuel Technology velkommen til GreenLab i Skive. Vi ser frem til samarbejdet og til etableringen af endnu en vigtig grøn energiteknologi i parken. I samarbejde med Organic Fuel Technology vil vi bl.a. udforske muligheden for at udnytte restvarme fra allerede eksisterende virksomheder i GreenLab til Organic Fuel Technologys produktion,” siger Thomas Helsgaun, COO hos GreenLab Skive og tilføjer:

”Her er det er en stor fordel, at vi allerede i etableringsfasen nemt kan vende mulighederne, da vi begge har kontorer ved INCUBA i Aarhus”.

Også Organic Fuel Technology ser frem til det kommende samarbejde:

”GreenLab har udviklet sig til et flot udstillingsvindue for fremtidens grønne og cirkulære teknologier. Dertil kommer, at der er gode muligheder for at virksomhederne i GreenLab kan spille sammen og udnytte hinandens biprodukter. Begge dele har været vigtige for Organic Fuel Technologys beslutning om at placere vores første fuldskala demonstrationsanlæg her,” siger Jens Henrik Haahr, CEO hos Organic Fuel Technology og tilføjer:

”Vi er taknemmelige for at have haft muligheden for at netværke og møde potentielle samarbejdspartnere som GreenLab gennem vores tilstedeværelse i INCUBAs community. Det har været en værdifuld ressource for vores startup-virksomhed."

INCUBAs administrerende direktør, Mai Louise Agerskov, udtaler: "Netop samarbejde på tværs af virksomheder er et af INCUBAs vigtigste fokusområder. Vi stræber efter at skabe et værdifuldt netværk, hvor virksomhederne i INCUBA kan samarbejde og udveksle idéer på tværs af brancher. Cleantech og den grønne omstilling er centrale drivkræfter i dagens samfund, og vi er begejstrede over, at Organic Fuel Technology og GreenLab har fundet hinanden i deres mission om at bane vejen for den grønne omstilling. Deres banebrydende teknologier vil spille en afgørende rolle i at skabe en mere bæredygtig fremtid."

Foto: Rocreate

  • Partnere: GreenLab Skive og Organic Fuel Technology
  • Opstartsdato: Det nye anlæg forventes at blive etableret i februar 2024.
  • Arbejdspladser: Demonstrationsanlægget forventes på kort sigt at skabe omkring 10 arbejdspladser, mens den langsigtede kommercialisering forventes at skabe et trecifret antal arbejdspladser hos Organic Fuel Technology.
  • Om GreenLab: GreenLab er en grøn og cirkulær energi- og industripark, der blev etableret i 2019. Formålet er at teste, demonstrere og accelerere den grønne omstilling ved at forbedre måden, hvorpå vedvarende energi produceres, konverteres, lagres og anvendes. GreenLab fremviser innovative energisystemer gennem deres SymbiosisNet™, som forbinder industriel produktion med ny energiinfrastruktur og teknologiforskning. Læs mere her: www.greenlab.dk
  • Om Organic Fuel Technology: Organic Fuel Technology er en teknologisk startup-virksomhed med fokus på at omdanne organisk affald til cirkulære biobrændstoffer. Deres unikke og patenterede mikrobølgeløsninger konverterer affald og materialer med lav værdi til klimavenlig bioolie og biokul med kulstoflagring. Organic Fuel Technology sigter mod at bidrage til begrænsning af global opvarmning og løse affaldsudfordringer globalt. Læs mere her: www.organicfueltechnology.com