Nyt Security Tech Space-initiativ i Aarhus Kommune får hovedsæde på INCUBA Katrinebjerg

Et kommende center for it-sikkerhed i Aarhus, Security Tech Space, flytter ind på INCUBA Katrinebjerg og bliver en del af IT-byen fra august 2023.

Security Tech Space er et initiativ søsat af Aarhus Kommunes konsortium for cyber- og informationssikkerhed, som skal målrette indsatsen imod cybersikkerhed for borgere samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Initiativet bliver et centralt bindeled mellem forskning og kapital, udbud og efterspørgsel, og kommer samtidig til at katalysere både samspil og samskabelse på tværs af det samlede økosystem af offentlige og private aktører.

Adressen er på plads: Security Tech Space flytter ind hos INCUBA på Katrinebjerg, der rummer Danmarks stærkeste IT-miljø med over 100 virksomheder og samtidig udgør en stor andel af hele IT-byen Katrinebjerg. Leder af initiativet bliver direktør Peer H. Kristensen, som sammen med det kommende sekretariat, får sin daglige gang i INCUBA:

”Det bliver helt fantastisk spændende at være med til at løfte ambitionen om en mere cybersikker fremtid. Jeg ser frem til at etablere og udvikle Security Tech Space og være med til at realisere det store potentiale, der er i den erhvervsmæssige styrkeposition i Aarhusområdet.

Med viden, forskning og talent fra Aarhus Universitet, Danmarks stærkeste IT-virksomhedsmiljø i INCUBA og Alexandra Instituttet, verdensførende forskning på Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, samt talrige erhvervsvirksomheder, som bakker op og et stærkt engagement fra Aarhus Kommune, har vi et stærkt fundament at arbejde ud fra,” siger Peer H. Kristensen.

Synergierne er også tydelige for INCUBA, der glædes over, at Security Tech Space bliver en del af forskerparkens stærke IT/tech community:

"Vi ser frem til med stor begejstring at byde Security Tech Space velkommen på INCUBA Katrinebjerg. Initiativet passer godt ind i vores community og de styrkepositioner vi har her i Aarhus, og vi glæder os til at bidrage til netværk, samarbejde og videndeling – også med de mange SMV’er, som skal drage nytte af initiativet. Cybersikkerhed kræver nye løsninger, som ikke er udviklet i dag, og her spiller vækstlaget en særlig rolle. Derfor glæder vi os også til en særlig indsats for startups indenfor cybersikkerhed og til sammen med centeret og konsortiets partnere at skabe et målrettet tilbud og miljø til dem,” siger adm. dir. i INCUBA, Mai Louise Agerskov.

Video: Aarhus Kommune

 • Security Tech Space er et videnscenter med fokus på forskning, innovation og erhvervsudvikling.
 • Security Tech Space skal styrke den digitale forsvarsindustri i Danmark samt styrke dansk egenproduktion og eksport.
 • Samtidigt skal centret styrke forsvaret mod cyberangreb i danske virksomheder - i særdeleshed i små- og mellemstore virksomheder.
 • Truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod Danmark er meget høj ifølge Center for Cybersikkerhed.
 • I Erhvervsstyrelsens årlige publikation ”Digital sikkerhed i danske SMV’er” står det klart, at omkring halvdelen af danske SMV’er har et for lavt sikkerhedsniveau.
 • Ifølge Deloitte er det hver femte danske organisation, der har været ramt af et cyberangreb, hvor hackeren lykkedes med sin mission med skadelige følger som konsekvens.
 • Ifølge Cyberbarometret, som Industriens fond står bag, oplever mere end halvdelen af SMV’er, der har indført cybersikkerhedstiltag, konkurrencefordele. Der er en tydelig sammenhæng mellem, hvor mange cybersikkerhedstiltag virksomheden har indført, og hvorvidt de oplever én eller flere konkurrencefordele ved tiltagene.
 • Mere end hver tredje danske it-virksomhed efterspørger medarbejdere med kompetencer inden for cybersikkerhed, og Danmark står i 2030 til at mangle 15-20.000 fuldtidsansatte.
 • Analyse af markedet for cyber- og informationssikkerhed (Deloitte 2023) dokumenterer, at Aarhus har en forskningsmæssig og markedsmæssig styrkeposition inden for cybersikkerhed. Aarhus Universitet er nr. 2 i verden inden for kryptografi.
 • Der er et stort og voksende marked for cyber- og informationssikkerhed drevet af lovgivning og regulering, der vil skabe en markant efterspørgsel.
 • Økosystemet til at videreudvikle og innovere den østjyske styrkeposition er på plads i Aarhus med en stærk og voksende tech-branche