Kunstig intelligens skal hjælpe læger og sygeplejersker i undersøgelsen af blærekræft

Med kunstig intelligens arbejder Cystotech på at udvikle en AI-assistent, der skal guide og supportere klinikere i undersøgelsen og kontrol af blærekræft. Den kunstige intelligens skal identificere forandringer i urinblæren ved hhv. ambulante og operative indgreb.

Idéen til Cystotech opstår i 2017, hvor co-founder og adm. dir., Jacob Elmose Jensen, begynder at interessere sig for, om man kan optimere udredning og kontrol af ikke-muskel invasiv blærekræft. Jacob Elmose Jensen fortæller, at der utilsigtet bliver foretaget unødige vævsprøver under kikkertundersøgelser:

”Ved kikkertundersøgelse af blæren bliver der ofte overset mindre tumorer, hvilket ofte resulterer i øget kontrol af patienterne, og ligeledes foretages der unødige biopsier, da det er kompliceret at skelne godartede og ondartede forandringer fra hinanden. Blærekræft er globalt set en af de kræftformer, man bruger flest ressourcer på at behandle, fordi tilbagefaldsraten er meget høj. Dette resulterer i et mangeårigt kontrolforløb for patiengruppen," fortæller Jacob Elmose Jensen.

Cystotech er på nuværende tidspunkt ved at udvikle et redskab, som skal hjælpe lægen med at identificere netop de områder i blæren, der skal biopteres. Med hjælp fra kunstig intelligens vil Cystotech gøre det nemmere for lægerne at kende forskel på normalt væv og tumordannelse. Dermed ønsker virksomheden også, at patienterne modtager hurtigere og målrettet behandling, hvorfor de også undgår de bivirkninger, som ofte opstår på baggrund af unødig kirurgi.

Startup-virksomheden Cystotech blev en del af INCUBA StartupLab i juni 2022: ”At være en del af INCUBAs StartupLab er virkelig fantastisk. Vi har mulighed for at fokusere på vores virksomhed, fordi rammerne er i orden. Der er masser af gode faciliteter og så er det jo helt fantastisk, at vores lille virksomhed kan vokse i rammerne, når vi har brug for det,” siger Jacob Elmose Jensen.

Co-founder og vice dir. Anna Munk Nielsen tilføjer: ”I INCUBA-miljøet er der stor villighed til at hjælpe os med at identificere, hvilke kompetencer vi eventuelt kunne få brug for hen ad vejen.”

På nuværende tidspunkt er medarbejderne i gang med at indsamle klinisk data og udvikle deres produkt, som de over de kommende år skal i mål med.

Læs mere om Cystotech.

Foto: Lars Bech