Unikt samarbejde mellem forskning og erhvervsliv kulminerer til Aarhus Investor Summit

Onsdag den 18. maj samles mere end 100 deltagere til Aarhus Investor Summit, hvor ti spin out-cases fra Aarhus Universitet pitcher deres forskning for mulige investorer. De ti spinouts arbejder indenfor hhv. pharma & diagnostics samt bio-food tech, medtech & sustainability.

Aarhus Investor Summit | Science Edition er en årligt tilbagevendende begivenhed, der arbejder for at give startups og spinouts mulighed for at møde og tiltrække både lokal, national og international kapital. I et unikt samarbejde med Aarhus Universitets Technology Transfer Office (TTO) overlader årets første summit scenen til vigtig forskning fra Aarhus Universitet.

"Det er en helt særlig disciplin at investere i videnstunge spinouts og forskning. Til Aarhus Investor Summit Science Edition får ti spinout cases fra Aarhus Universitet en stærk platform til at pitche deres forskning for et bredt publikum af investorer – og investorerne kan netværke og lære af hinanden. Det kan forhåbentligt give grobund for fremtidige samarbejder og investeringer, og at der bliver skabt endnu flere videnstunge virksomheder i Aarhus,” siger Mai Louise Agerskov, adm. direktør i INCUBA.

”Forskerne og deres projekter får forhåbentligt nogle relationer til både nationale og internationale investorer samt personlige kontakter, der kan føre til både viden, men også kapital og investeringer ind i deres selskaber. Vores samarbejde med Aarhus Investor Summit viser, at vi både har stærk forskning, som kan give ophav til virksomheder, men også, at der er en stor interesse fra investorer, der ønsker at være med til at bringe forskningen ud i erhvervslivet og omdanne den til virksomheder, ” supplerer Anette Poulsen Miltoft, funktionschef i AU Technology Transfer Office.

Videnstunge spinouts på investorernes sigtekorn

Med tre bio-tech selskaber på CV’et og over 700 mio. kr. rejst i kapital er Simon Glerup et perfekt eksempel på en forsker fra Aarhus Universitet, som investorer kan møde til Aarhus Investor Summit. Som co-founder i både Draupnir Bio, Muna Therapeutics og Teitur Trophics har han i løbet af de sidste tre år indsamlet mere end 700 mio. kr., og til Aarhus Investor Summit vil han indvie os i nogle af de vigtigste erfaringer, som han og hans partnere har gjort sig inden for dette tværfelt af videnskab og erhvervsliv.

"Jeg mener, det er vigtigt at deltage i Aarhus Investor Summit af tre årsager. For det første er det vigtigt at støtte og styrke det lokale økosystem af investorer. For det andet er det væsentligt, at vi mødes og taler om, hvordan vi kan forstærke trenden af den voksende klynge af bio-tech virksomheder i Aarhus. Sidst men ikke mindst er Aarhus Investor Summit en mulighed for at møde kapital. Ikke alene i form af investeringer, men også intellektuel og social kapital,” siger Simon Glerup.

Fakta om Aarhus Investor Summit

  • Aarhus Investor Summit 2022 finder sted d. 18. maj kl. 14.30-19.00 på INCUBA Navitas.
  • Aarhus Investor Summit organiseres af INCUBA.
  • Partnerkredsen består af Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, Danske Bank, Danish Business Angels, Vækstfonden, Potter Clarkson og DLA Piper
  • Hjemmeside: www.aarhusinvestorsummit.dk