Fra to til 18 medarbejdere - BioXpedia fejrer 5-års jubilæum

Fem år er gået siden forskningslaboratoriet BioXpedia, som til dagligt er en del af INCUBA Skejby, slog dørene op. Fem år, som blandt andet har været præget af corona-nedlukninger, hvor mange forskningsprojekter blev sat i bero og først er blevet genoptaget i begyndelsen af 2022.

”Nedlukningen kom på et tidspunkt, hvor vi var helt klar til vækst og udvikling af vores services. Men vi har både været enormt omstillingsparate samtidig med, at vi har haft modet til at gå med vores kunder ind i nye analyseopgaver, som f.eks. opsætning af et cellelaboratorie og investering i nye banebrydende analyser indenfor protein biomarkører,” siger CEO Mogens Kruhøffer.

Og det er ikke den eneste succeshistorie, BioXpedia kan bryste sig af. Forskningslaboratoriet, som leverer laboratorieanalyser til forskningsprojekter, er gået fra 2 ansatte i april 2017 til 18 ansatte i april 2022.

”Vores medarbejderes baggrund er laboranter, som er eksperter i laboratorieanalyser, eller kandidater i biologi, human biologi og molekylærbiologi, der har arbejdet med forskning og projektledelse,” siger Mogens Kruhøffer og tilføjer:

”Vores ekspertise og erfaring gør, at vi kan tilbyde både klassiske og helt nye analyser inden for fastsatte tids- og omkostningsrammer, og på den måde er vi med til at hjælpe forskningsprojekter med kvalitetsdata og hurtigere frem mod mål.”

Optimale rammer i INCUBA – både de fysiske og de faglige

Som en del af INCUBA’s life science-miljø i Skejby har BioXpedia ikke alene haft de optimale fysiske rammer, men også muligheden for at være en del af et fagligt relevant community.

”Som virksomhed i INCUBA har vi haft mulighed for at udvide vores fysiske rammer, både med nye laboratorier og kontorer efterhånden som behovet opstod. Vi er desuden glade for de gode fællesrammer, der er i INCUBA, fordi kliniske forskere og biotekvirksomheder har deres gang her og det er et fantastisk netværk at være en del af,” siger Mogens Kruhøffer og uddyber:

”I BioXpedia ønsker vi fortsat at være en del af både klinisk forskning, life science og biotek, der spirer frem mange steder, bl.a. hér i Aarhus, og det får vi i INCUBA.”

Store visioner for de næste fem år

Siden BioXpedias første multipleks proteinanalyse i 2017 har forskningslaboratoriet leveret DNA-, RNA- og proteinanalyser i mere end 240 forskningsprojekter i tæt samarbejde med forskere. Og visionerne for de næste fem år store. BioXpedia skal fortsat være en nøglespiller i laboratorieanalyser, som hjælper både offentlig og privat forskning på vej mod nye og bedre behandlingsmuligheder. Men visionerne stopper ikke her. Udsynet er også globalt:

”Om 5 år er vi overbeviste om, at der er endnu flere forskningsgrupper, biotek og medicinalfirmaer både lokalt i Aarhus og Danmark, men også på europæisk plan, der anvender vores laboratorie som en tæt samarbejdspartner. Vi er glade for de muligheder og udfordringer, vi har mødt i de første fem år i BioXpedia, som har hjulpet os med at udvikle vores services til forskningsmiljøet. Det er en stor milepæl for os at fejre 5-års jubilæum, og vi ser frem til alle nye forskningsprojekter og muligheder,” siger Mogens Kruhøffer.

Læs mere om BioXpedia