Aarhus-startup Mobilize Me leverer digitale strukturværktøjer til offentlige institutioner

Den aarhusianske IT-startup Mobilize Me har i 2022 indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Kommunes Magistrat for Børn & Unge, som har sikkerhedsgodkendt virksomhedens værktøj og givet grønt lys til at udbrede det til skoler og institutioner.

Det giver anledning til brede smil, da det længe har været et stort ønske for Mobilize Me Aps at levere sine værktøjer til netop Aarhus. “Det ser jo lidt underligt ud, at vi leverer til mange andre kommuner i Danmark, men ikke til kommunen, hvor vi rent faktisk har kontor,” udtaler Dorthe Stricker, direktør for Mobilize Me.

Mobilize Me udvikler digitale værktøjer til børn og voksne med kognitive vanskeligheder som autisme og ADHD. Værktøjerne kompenserer for nogle af de udfordringer, som brugerne møder i hverdagen. Det kan f.eks. være evnen til at planlægge en dag, skifte fra én aktivitet til en anden eller styre sin egen tid. Værktøjerne erstatter blandt andet fysiske piktogramskemaer, håndskrevne sedler og endeløse lister.

Virksomheden har eksisteret siden 2012, hvor Mobilize Me udviklede værktøjet af samme navn, målrettet mennesker på autismespektret gennem visuel guiding. I 2013 blev Mobilize Me til et datterselskab af IT-virksomheden Arosii, som købte 51% af aktierne. Arosii A/S er bl.a. specialiseret i sundheds-tech og havde allerede udviklet værktøjet PlaNet til mennesker med ADHD med behov for lidt ekstra støtte til at leve et selvstændigt liv. Siden er der blevet løbende videreudviklet på de to værktøjer, så de nu begge hjælper en bredere gruppe af mennesker med kognitive udfordringer. Derudover er målstyringsværktøjet LiMo kommet til.

Hvad gør man, når corona rammer og grundlæggeren forsvinder?

Som mange andre små og store virksomheder har tiden med Corona været udfordrende for Mobilize Me. Situationen blev ikke lettere, da René Brøndbjerg-Bras, grundlægger og direktør for virksomheden, blev syg i oktober 2020, og fra den ene dag til den anden forsvandt den drivende kraft i Mobilize Me.

De fire resterende medarbejdere i Mobilize Me stod derfor pludselig i en situation, hvor de selv skulle finde en form, som kunne drive virksomheden videre. Heldigvis tog de udfordringen op og med hjælp fra Arosiis ledelse blev forretningsstrategien lagt om, nye samarbejdsformer og undervisningstilbud blev udviklet, som også kunne fungere i en tid med corona-begrænsninger.

Virksomheden ansatte derudover en ny direktør, Dorthe Stricker. Dorthe kommer med en bred palette af kompetencer. Hun er oprindeligt erhvervsjurist fra Aarhus Universitet, men har gennem sit arbejdsliv beskæftiget sig med digital kommunikation, sundhedsinnovation, crowdfunding og crowdsourcing. Dorthe kendte allerede Mobilize Me og René helt fra grundlæggelsen i 2011 og kunne dermed hurtigt sætte sig ind i virksomhedens mission og udfordringer.

”Mobilize Me står stærkere i dag og vores største udfordring og sejr ligger derfor i direkte forlængelse af hinanden. Vi har fået et endnu tættere forhold til Arosii, som i det daglige står for den tekniske udvikling af værktøjerne. Det er godt hjulpet på vej af, at vi fysisk er rykket tættere sammen i et fælles kontormiljø i INCUBA”, siger direktør Dorthe Stricker og uddyber:

”På personalefronten er der sket nogle mindre udskiftninger, og vi har nu et lille fast team, hvor vi samarbejder på tværs, men med hvert sit ansvarsområde. René bidrager stadig til virksomheden som bestyrelsesmedlem, og virksomheden opererer stadig ud fra en grundlæggende ambition om at hjælpe mennesker med kognitive udfordringer til et bedre liv.”

Rammer til at vokse i hos INCUBA

Foruden muligheden for at styrke samarbejdet til Arosii i et fælles kontormiljø oplever Mobilize Me, at INCUBA generelt indeholder faciliteter, som virksomheden har brug for i hverdagen.

”INCUBA har gennem årene været med til at skabe nogle gode rammer, som kontinuerligt har kunne tilpasse sig virksomheden. Vi har gennem tiden flyttet til nye kontorer i takt med, at virksomheden har vokset sig større. I marts flyttede vi for 3. gang internt hos INCUBA, og det er praktisk for os, at vi kan opskalere vores kontor i takt med, at virksomheden vokser. Den største fordel ved at bo i INCUBA-miljøet er dog, at vi ikke skal bruge tid på en masse administrativt og afsætte ressourcer til vedligeholdelsesopgaver i hverdagen. Vi kan prioritere tiden på det, vi er gode til,” siger Dorthe Stricker og Katharina Andreasen, undervisningsansvarlig i Mobilize Me tilføjer:

”Vi er også glade for adgangen til mødelokaler. De giver os mulighed for at arrangere kurser, netværksmøder osv. Det er en stor hjælp for os i hverdagen, at der ikke behøver at være langt fra tanke til handling. Vi sætter også pris på muligheden for at deltage i netværksgrupperne. Når man er en lille virksomhed som os, er det dejligt at få nogle sparringspartnere fra andre virksomheder, som arbejder med de samme områder.”

Læs mere om Mobilize Me her

Fakta om Mobilize Me

  • Mobilize Me ApS er grundlagt i 2012
  • Mobilize Me Aps er datterselskab af Arosii A/S
  • Værktøjer: Mobilize Me, PlaNet, LiMo
  • Alle værktøjer er et resultat af brugerdreven innovation
  • De to første er strukturværktøjer, som på forskellig vis hjælper borgeren med at få et overblik over sin dag og støtte til de aktiviteter, der volder besvær. LiMo er et målstyringsværktøj, som hjælper bruger og fagpersoner med at samarbejde omkring personlige mål.
  • Se en video fra Stensagerskolen (specialskole) i Aarhus, som har valgt at implementere Mobilize Me
  • Udover at udvikle digitale hjælpemidler er Mobilize Me ApS også en konsulentvirksomhed, som hjælper skoler og institutioner med at implementere værktøjerne vha. undervisning og konsulentstøtte.