Særligt affald

Hos INCUBA har vi affaldsløsninger ved alle vores huse. Du kan aflevere dit affald og pap/papir i de dertil opstillede containere.

Ved INCUBA Skejby finder du containerne ved vareindleveringen (gårdsplads) ved bygning 1, etage 0.

Pap- og papiraffald
Containeren tømmes efter behov. Vær venlig at slå papkasser sammen, så de fylder mindre.

Småt brændbart
Container til diverse, brændbart affald tømmes efter behov. Er containeren fyldt op, må affaldet ikke stilles ved siden af. Gamle skærme, printere, inventar mv. skal den enkelte virksomhed selv sørge for at bortskaffe.

Farvepatroner
Brugte farvepatroner kan afleveres i de respektive kasser i kopirummene.

Batterier
Brugte batterier kan afleveres i receptionen.