Kopi, scan og print

Som lejer i INCUBA har du adgang til printerfaciliteter og har mulighed for både at printe, kopier og scanne dokumenter.

Opsætning af kopi, scan og print
Fremskaf printerkoder
Hver bruger af print/kopi-systemet får dannet en 5-cifret kode. Koden vil normalt blive tilsendt på mail i forbindelse med indflytningen, men kan også senere anskaffes ved at henvende sig i receptionen.

Installere printerdriver
Du skal installere en printerdriver, der passer til din computers operativsystem. I denne guide er der drivere og instruktioner til hhv. PC’er og MAC - klik her.

Print
Når driveren er installeret:
  • Sæt et vilkårligt dokument til udprint.
  • Vælg den printer, der er benævnt ”Follow_me”.
  • Gå ud til printeren, log på med din nøglebrik og tast din printerkode. Det er kun første gang, at systemet registrerer din kode. Fremover er det nok at logge på maskinen med sin brik.


Tips & Tricks til printeren
a. Selvom du udskriver fra din egen computer, bliver der først udskrevet, når du fysisk tilgår printeren med din nøglebrik.
b. Du kan benytte en vilkårlig maskine i huset. Printet bliver udskrevet på den maskine, du logger ind på med brikken.
c. Et print gemmes på printerserveren i 24 timer, før det slettes permanent. Et forbrug registreres først, når printet udskrives.
d. Når du skanner dokumenter, behøver du ikke indtaste din mailadresse. Du kan blot benytte knappen ”Send til mig”, da den husker, hvilken mailadresse brikken hører til.

Bemærk venligst at forudsætningen for at kunne benytte kopi/print faciliteterne – er at din virksomheds computere er koblet på husets netværk gennem jeres eget netværk (vlan). Systemet kan endvidere ikke tilgås trådløst.

Priser
Priser i øre pr. kopi (ex. moms)
Priser pr. kopi (ex. moms)
A4 S/H 0,30 kr.
A4 farve 2,00 kr.
A3 S/H 0,30 kr
A3 farve 2,00 kr.
Scan 0,30 kr
Forbruget opgøres kvartalsvist og opkræves via. huslejebetalingen.

Plotter
INCUBA kan desuden være behjælpelig med udprint i storformater, idet vi har en A0 printer stående på INCUBA Katrinebjerg. Filer skal leveres i pdf-format, og prisen er min. 100 kr./print. Denne service er tiltænkt behov for få print i prototype øjemed, hvorfor vi kun tilbyder mængder på mindre end 10 print. For nærmere aftale kontakt receptionen på INCUBA Katrinebjerg på tlf. 8734 5555.