Nøglebrik

Ved indflytning får du i INCUBAs reception udleveret en adgangsbrik til huset.
Brikken giver adgang til dit kontor og bygningen og bruges også til at til- og frakoble alarmen på dit kontor (se mere under ”Dit kontor”). Til brikken knytter sig en personlig kode, som også bliver lavet i forbindelse med udlevering af brikken.

INCUBAs yderdøre på etage 5, 6 og 7 er åbne mandag-torsdag kl. 8.00 – 16.00, og fredag mellem 8.00 – 15.00. Uden for INCUBAs åbningstid bruges brikken også til yderdøre og elevatorer, hvor du skal taste din personlige kode.

Adgangsbrik til medarbejdere
Du bestiller adgangsbrikker til medarbejdere hos INCUBA. Adgangsbrikkerne er personlige og skal før de kan tages i brug kodes ind i INCUBAs alarmsystem. Det betyder, at den person, der skal benytte brikken, skal henvende sig i receptionen og få lavet en personlig kode. Hvis du mister din adgangsbrik, skal du STRAKS meddele det til receptionen, hvorefter brikken vil blive lukket.