Særligt affald

Hos INCUBA har vi affaldsløsninger ved alle vores huse. Du kan aflevere dit affald og pap/papir i de dertil opstillede containere.

Ved INCUBA Navitas finder du containerne på nordsiden af huset.

Pap- og papiraffald
Containeren tømmes hver mandag i lige uger. Vær venlig at slå papkasser sammen, så de fylder mindre.

Småt brændbart
Container til diverse og brændbart affald tømmes 2 gange om ugen. Er containeren fyldt op, må affaldet ikke stilles ved siden af. Al elektronik og inventar skal den enkelte virksomhed selv sørge for at bortskaffe.

Batterier og farvepatroner
Brugte batterier og farvepatroner kan afleveres i de respektive kasser i kopirummet.

Kemikalie- og risikofarligt affald
Der er opstillet aflåselig container til kemikalie- og risikofarligt affald. Nøglen til dit lejemål kan kodes, så den passer til denne container.