Dit kontor (ventilation, lys og varme)

Hos INCUBA tilbyder vi moderne faciliteter, hvor vi altid sørger for, at dit lokale lever op til dine ønsker og behov – samt vores høje standard.

Til- og frakobling af alarm
Alarmsystemet tilsluttes på alarmpanelet på væggen. For at tilkoble alarmen skal du blot holde knappen nede på alarmboksen indtil buzzeren bipper, derefter forlader du lokalet og lukker døren. Ca. 15 sekunder senere vil buzzeren ophøre og alarmen er dermed tilkoblet. Husk venligst at lukke alle vinduer inden tilkobling af alarmen. Din alarm frakobles automatisk, når du holder din nøglebrik op mod kontorets dørlås.

Hvad sker der ved alarm?
Hvis alarmen går, tilkendegives det via en hurtigt bippende lyd (ca. 3 bip i sekundet). Inden for 30 sekunder kan alarmen afbrydes ved at låse døren op med nøglebrikken. Hvis ikke alarmen afbrydes inden for de 30 sekunder, bliver lyden til en fast tone, der varer i 1 minut. I tidsrummet med fast tone sendes alarmen til vagtselskabet. Det er ikke muligt at undgå, at vagtselskabet sender en vagt, hvis først alarmen er afsendt.

Betjening af varme og lys
Varmen bliver automatisk reguleret i hele bygningen. Hvert lokale er udstyret med en automatisk termostat, der hænger på væggen. Denne reguleres automatisk efter varmeforholdene i lokalet. Ved siden af døren ind til lokalet er monteret et panel til regulering af rumtemperaturen. Man har mulighed for at stille den ønskede temperatur +/- 3 grader over den viste temperatur.

Lyset reagerer automatisk på aktivitet i rummet og justeres efter lysforholdene i lokalet. Det er muligt at indstille lyset til en anden ønsket lyssætning ved at regulere op/ned på knappen på panelet ved siden af døren.