Særligt affald

Hos INCUBA har vi affaldsløsninger ved alle vores huse. Du kan aflevere dit affald og pap/papir i de dertil opstillede containere.

Ved INCUBA Katrinebjerg finder du containerne bag huset ved parkeringspladsen.

• Pap- og papiraffald: Containeren tømmes 1 gang om ugen. Vær venlig at slå papkasser sammen, så de fylder mindre
• Småt brændbart: Container til diverse, brændbart affald tømmes 2 gange om ugen. Er containeren fyldt op, må affaldet ikke stilles ved siden af. Al elektronik og inventar mv. skal den enkelte virksomhed selv sørge for at bortskaffe.
• Batterier og brugte farvepatroner kan afleveres i de respektive kasser i kopirummene.