Event Space Katrinebjerg

Læs om baggrunden og samarbejdet bag Event Space Katrinebjerg
Event Space Katrinebjerg - IT-byen Katrinebjergs fælles IT-forsamlingshus - var en prøvehandling, der forløb i perioden medio 2017 til medio 2018. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem områdets aktører og Aarhus Kommune med henblik på muligheden for at etablere et bydelshus på Katrinebjerg.

Formålet var at skabe et samlingspunkt og fælles event space for alle Katrinebjergs aktører – beboere, foreninger, studerende og medarbejdere hos de mange virksomheder og institutioner i området.

Partnerskabet bag initiativet bestod af INCUBA, it-forum, Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, Storcenter Nord, FEAS (Forskningsfondens Ejendomsselskab) og SAIS (Sammenslutningen af informationsvidenskabere).

INCUBA overtog i april 2017 Katrinebjergs gamle snedkeri på Helsingforsgade 22 og stillede det til rådighed for samarbejdet. Med økonomisk støtte fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune blev snedkeriet ombygget og istandsat af arkitektur- og designbureauet USE. Væggene og ydermurene blev udsmykket af den engelske illustrator Jack Taylor.

Events af alle typer

Event Space Katrinebjerg blev indviet d. 24. april 2017 og har siden dannet ramme om forskellige events arrangeret af Katrinebjergs aktører. Eksempler:

  • EXPO: IT Produktdesignprojekt 2017
Studerende fra uddannelsen i IT Produktudvikling ved Institut for Datalogi fremviste prototyper og demonstrerede løsninger på fremtidens interaktive produkter til motion og træning i hverdagen.

  • #AARSOME Work Away Day
Medarbejdere og iværksættere mødtes til co-working og netværk på kryds og tværs væk fra de vante rammer.

  • Programmeringskurser og kodeaftener
Initiativerne Co-coders og Coder Girls har afholdt kurser og aftenarrangementer lokalerne for nybegyndere, der gerne vil lære at kode.

  • KAF
Katrinebjergs Atletikforening har flere gange afholdt generalforsamlinger og medlemsaftener i Event Space Katrinebjerg.

  • Hackation
I juni 2018 havde vi Microsoft, der sidder i INCUBA, på besøg til deres årlige hackaton, hvor de sad tre hele dage og udviklede nye ideer.

  • Co-Coders
Vi har et nyt samarbejde med Lise Lystlund, der laver kurset Co-coders, der er et kursus for begyndere i kodning.

  • Christiansbjergs Fællesråd
I forbindelse med Christiansbjergs Festuge havde vi Christiansbjerg Fællesråd på besøg, der inviterede Christiansbjergs beboere på besøg til oplæg omkring Lokalplan 1052, der er er planen for udviklingen af Katrinebjerg. Samt var de til rundvisningen i IT-byen.

Herudover har Event Space Katrinebjerg dannet ramme om diverse seminarer, hackathons og workshops afholdt af virksomheder m.m.

Det er i dag ikke længere muligt at booke Event Space Katrinebjerg til private arrangementer. Kontakt Camilla Dalsgaard Larsen for yderligere information.