Ny teknologi sikrer demente i eget hjem

Overvågning af hvert eneste rum lyder som noget, de færreste har lyst til. Men når det er intelligent teknologi og ikke personer, der overvåger, bliver overvågningen i højere grad et hjælpemiddel end et indgreb i privatlivet.

For personer med demens og faldtruede kan overvågning have vital betydning. Det kan være utrygt at bo alene, og der kan være mange ting, som både brugere og pårørende bekymrer sig om - fald, et glemt komfur, natlig vandring eller en pludselig forværring i almen tilstanden.

Men ny teknologi udviklet af virksomheden AnyGroup, der de sidste par år har haft deres udviklingsafdeling i INCUBA Skejby, vil nu råde bod på og sikre større tryghed for bl.a. demensramte og deres pårørende. Teknologien består af sensorer i hjemmet, som automatisk kan registrere og alarmere pårørende og plejepersonale, hvis noget går galt, f.eks. at man forlader hjemmet, glemmer at lukke døre og vinduer, går fra komfuret uden at det slukkes, falder osv.

Systemet kan slukke for komfuret
Kurt Holdgaard, der er udviklingschef hos Anygroup, forklarer fordelene, ”Sensorer taler sammen og kan indstilles til at alarmere vagtcentralen, hvis eksempelvis en person opholder sig i lang tid på samme sted. Det kan være, fordi borgeren er faldet, og så finder følerne ud af det” siger han. Han mener, at systemet kan overvåge næsten lige så godt som et menneske. ”Det passer på beboeren og slukker komfuret, hvis det er glemt”, siger han.

Aarhus Kommune tester systemet

Aarhus Kommune er sammen med Hedensted, Silkeborg, Viborg og Syddjurs kommuner gået med i et projekt, hvor de skal teste den nye teknologi, hvor rumfølere skal overvåge demente og undgå ulykker og farlige situationer. Kommunerne har fået 1,5 mio. kr. fra Digitaliseringsstyrelsen til at afprøve teknologien i praksis hen over foråret 2016. Projektet har fået titlen ”Længere hjemme sammen”.

Faktaboks AnyGroup
Stiftet: 2014 som JointVenture mellem Yesgroup ApS, Access technology ApS og Netomsorg ApS
Produkt: Ny sensorteknologi som automatisk kan registrere og alarmere, hvis f.eks. den demente forlader hjemmet, glemmer at lukke døre og vinduer, går fra komfuret uden at det slukkes, falder osv.
Mere info: www.anygroup.dk

Dato:
11. april 2016

Del dette