Navitas får ny lejer - virksomheden Davinchi development

Navitas får nu en ny lejer. DAVINCI development udvider med endnu en afdeling og rykker ind i det nye innovationshus på havnen i Aarhus. Dette sker til dels for at komme tættere på kunder og samarbejdspartnere som Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Indflytning i august 2014
DAVINCIs lokaler i Navitas forventes at være indflytningsklar i august 2014. Straks herefter rykker udviklingsingeniør og teamleder Mathias Slyngborg fra Billundafde-lingen ind, idet han skal fungere som daglig leder af kontoret. Forventningen er, at flere udviklingsingeniører skal ansættes på kontoret i Aarhus, og at der fast skal tilknyttes en ingeniørpraktikant.

Navitas bliver centrum for energi, innovation og uddannelse
Ideen bag byggeriet er derfor at skabe et førende videnscenter og innovativt miljø. Udover at huse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole, udlejes lokaler i bygningen til iværksættere og etablerede virksomheder.

Yderligere information
Om DAVINCI Development: www.davinci.dk
Om INCUBA Navitas: www.incuba.dk/navitas
Dato:
27. juni 2014

Del dette