Maskinmestrene kommer !

Aarhus Maskinmesterskole, som er en af bygherrerne på Navitas, er en skole i heftig udvikling. I løbet af få år er kurven af studerende steget drastisk, og i dag er skolen Danmarks største maskinmesterskole og udviklingen fortsætter med tre nye uddannelser i løbet af 2014-15.

Der er massiv efterspørgsel på maskinmestre – overalt i det danske erhvervsliv såvel som internationalt. Selvom en del maskinmestre stadig stikker til søs med handelsflåden, får langt de fleste jobs i land og offshore, med titler som teknisk chef, projektleder, salgsingeniør, energichef og miljøkonsulent mv. Arbejdsløshed er så godt som ikke-eksisterende og lønnen er god – alt sammen positive elementer, som giver uddannelsen vind i sejlene.

Synergi på tværs af etagerne
Derfor er det da også en skole i rivende udvikling, som INCUBA får som underbo, når vi til sommer flytter ind på Navitas. Her vil omtrent 800 maskinmester-studerende og 100 ansatte få deres daglige gang, foruden nye hold af automationsteknologer samt produktions- og energiteknologer – de to sidstnævnte dog først fra 2015. De tre nye teknolog-uddannelser er i øvrigt et led i et langsigtet strategisk samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, som har udbudsretten.

Alt i alt bliver Aarhus Maskinmesterskole en sand smeltedigel af specialiseret teknisk viden. Og det er vel at mærke en viden, som kan komme alle til gode:

”Navitas er jo tænkt som et sted, der gerne skal sitre af synergi på tværs af etagerne. Derfor regner vi da også med, at vores studerende får en masse spændende samarbejde og snitflader op imod virksomhederne i INCUBA Science Park, ligesom det vil være oplagt for virksomhederne at gøre brug af vores værksteder og laboratorier,” siger rektor for Aarhus Maskinmesterskole, Anders Hanberg Sørensen.

Nyt byggeri massiv opgradering
På Navitas kommer Aarhus Maskinmesterskole til at råde over omtrent halvanden etage, inklusiv værksteder og laboratorier. Det nye byggeri bliver en massiv opgradering i forhold til det gamle domicil i Borggade, hvor maskinmesterskolen har haft til huse siden sidst i 1960’erne. I dag er de gamle bygninger efterhånden spidsbelastet af skolens vokseværk, og både studerende og ansatte glæder sig til de nye rammer – og ikke mindst overboer – på havnen.

Du kan læse mere om Aarhus Maskinmesterskole på www.aams.dk

Dato:
13. marts 2014

Del dette