Navitas skal skabe synergi mellem virksomheder, forskning og uddannelse

Skal vi i Danmark fortsat være et velfærdsland, er der brug for at virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner arbejder sammen. Det smukke er, at hvis vi er gode til at udnytte synergien mellem disse tre områder, så kan vi fastholde konkurrenceevnen via nye løsninger og lavere omkostninger. Det er vores eneste mulighed for at kunne overleve i den internationale konkurrence med et fortsat højt løn- og velfærdsniveau.

De store koncerner har muskler til selv at stå for forskningen
Den danske erhvervsstruktur med mange små- og mellestore virksomheder (SMV’er) har både fordele og ulemper. SMV’erne er mere fleksible og omstillingsparate end de store industrikoncerner vi ser i udlandet, men de store koncerner har til gengæld flere muskler at sætte ind på forskning og udvikling, når nye teknologier skal omsættes til nye produkter.

SMV’erne skal samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne
SMV’erne har behov for hurtigt at kunne omsætte ny viden og ideer til innovation, dvs. løsninger, der kan kommercialiseres og derved fremme konkurrenceevnen. Det kan de ofte ikke gøre alene, men sammen med bl.a. forskningsinstitutioner som Ingeniørhøjskolen og understøttet af programmer som EU’s rammeprogram Horizon2020, kan vi sikre, at SMV’erne kan matche den teknologiske udvikling hos de store udenlandske koncerner.

Navitas gør visionen til virkelighed
I Navitas, der åbner på Aarhus Havn i sommeren 2014, kommer studerende og forskere fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole til at sidde dør om dør med innovative SMV’er og iværksættere i INCUBA, og der vil være optimale betingelser for at forskere, studerende og virksomheder sammen kan udvikle nye løsninger til energioptimering, velfærdsteknologi og meget mere, der kan blive til arbejdspladser og eksport for danske virksomheder.

Dato:
20. marts 2014

Del dette