Ortofon går med i stort EU projekt

Ortofon, der er en international anerkendt nichevirksomhed inden for lyd og akustik med hjemsted i bl.a. INCUBA, er gået med i et konsortium som får EU støtte til et teknologiudviklingsprojekt. Programmet starter 1.oktober og løber over 3 år. Den samlede EU støtte til programmet er på ca. 30 mio. kr.

Universiteter og virksomheder samarbejder nye metoder til mikrostøbning
Konsortiet består af 16 deltagere i alt, 3 universiteter, 5 teknologicentre og 8 mindre og mellemstore virksomheder. Fra dansk side deltager DTU, Danmarks Tekniske Universitet og Ortofon. Deltagerne kommer fra 6 europæiske lande: Danmark, England, Tyskland, Østrig, Frankrig og Spanien.

Projektet HINMICO, High throughput integrated technologies for multifunctional Micro Components, er et teknologiudviklingsprojekt, der skal styrke europæisk industri inden for mikrostøbning og -montage.

Programmet omfatter nanoteknologi, materialer og nye produktionsteknologier. For Ortofons vedkommende drejer det sig især om micro insert moulding, micro overmolding og 3D scanning /måling.

Målet er at skabe hurtigere, mere effektivt og billigere procesforløb
Ortofon ønsker med programmet at kunne producere nye højkvalitets mikro komponenter med flere materialer integreret, således at der opnås yderligere funktionalitet og samtidig et procesforløb, som er hurtigere, mere effektivt og billigere. Det giver Ortofon mulighed for at lave nye komplicerede mikro produkter, 100 % ensartet og avancerede opmålinger som en del af produktions processen. Ortofon investerer i nyt produktionsudstyr til disse processer og procesudviklingen vil ske i samarbejde med primært DTU.

Perspektiver for udvikling af helt nye applikationer til høreapparat- og medicoindustrien
De planlagte resultater er, at indledningsvis vil Ortofon producere eksisterende mikroemner til konsument produkter eller høreapparatindustrien og lægge dem over i processer, der bedst kan beskrives som integreret støbning og montage. Herefter bliver der mulighed for at tilbyde komponenter, der i dag monteres i lavtlønsområder eller udvikle komponenter med helt nye applikationer til høreapparat- og medicoindustrien.


Fakta Ortofon
Produkter: Pickupper, tonearme, hovedtelefoner og andet tilbehør til det analoge DJ og hi-fi marked, samt præcisionskomponenter og dele til høreapparat- og medicoindustrien.
Mere info: www.ortofon.com

Dato:
18. oktober 2013

Del dette