Sådan kom virksomhederne i INCUBA ud af 2018

Se tallene fra INCUBAs Vidensregnskab 2018. Resultaterne guider os i den løbende udvikling af vores miljøer, netværk og partnerskaber.

Vestdanmarks største udviklingsmiljø
• Godt 200 virksomheder
• 3 huse - IT på Katrinebjerg, Sundhed i Skejby og Cleantech på Navitas
• 42.000 kvadratmeter

Økonomi

Omsætning
• 72 % af virksomhederne har øget omsætningen i 2018.
• 5 % har oplevet omsætningsnedgang.
• Godt hver femte har oplevet en stigning i omsætningen på 100 % eller mere.

Driftsresultat
• 47 % har forbedret driftsresultatet.
• 12 % har forbedret resultatet med 100 % eller mere.

Medarbejdere
• Virksomhederne beskæftiger i gennemsnit 5 medarbejdere
• 55% af virksomhederne har øget medarbejderstaben i 2018. Det er 14 procentpoint højere end året før.
• Kun 6 % har oplevet nedgang i antallet af medarbejdere.
• En enkelt virksomhed har ansat hele 10 nye medarbejdere.

Netværk og samarbejde
• 59 % har samarbejdet med andre virksomheder i INCUBA i 2018.
• 57 % har samarbejdet med universitetsmiljøet i en eller anden form. Fx har 16 % haft projektsamarbejde med forskere.

Forventninger
• 81 % forventer øget omsætning i 2019
• To ud af tre forventer at ansætte flere medarbejdere i 2019
• To ud af tre peger på salg og marketing som et afgørende succesparameter i 2019. 47 % peger på produktudvikling.

Uddannelsestyngde
• 7 % af medarbejderne i INCUBA har en ph.d. eller højere.
• 49 % har en kandidatgrad som højeste gennemførte uddannelse.
• 34 % har en bachelorgrad som højeste gennemførte uddannelse.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 114 virksomhedsledere i INCUBA.

Se hele analysen her


Dato:
25. juni 2019

Tekst: Christian B. Jørgensen
Del dette