Regnskabschef med potentiale

Er du stærk på driftsøkonomi og regnskab, og er du klar til at tage næste skridt i karrieren? Så har du som regnskabschef i INCUBA muligheden for at få en central position i en virksomhed i rivende udvikling med et solidt økonomisk fundament og store udvidelsesmuligheder de kommende år.

Du får ansvar for den daglige drift og for at sikre optimering og forbedring af arbejdsprocesser inden for økonomifunktionen – særligt i forhold til digitalisering. Derudover vil du blive tæt sparringspartner for direktionen og bestyrelsen i økonomiske og strategiske spørgsmål.

Driftsopgaverne består af:


  • Fakturering og betalinger
  • Bogføring og afstemning med bank
  • Budgettering og økonomistyring
  • Lønadministration
  • Kvartalsregnskab og årsregnskab

Du er selv overordnet ansvarlig for driftsopgaverne, og du får til udførelsen assistance fra en regnskabsassistent to dage om ugen.

Optimeringsopgaverne vil de kommende år primært bestå i at bygge fundamentet for standardiserede og strukturerede forretningsgange, blandt andet:

  • Opgradering til Navision 2017 og indførelse af brug af ejendomsmodulet i Navision
  • Ny budgetmodel
  • Indførelse af elektronisk kreditor-workflow

Du får til optimeringsopgaverne assistance af vores IT-ansvarlige og faglig backup fra vores hovedaktionær AUFF (Aarhus Universitets Forskningsfond).

Strategiske opgaver består primært af økonomiske oplæg for direktion og bestyrelse i forbindelse med fx investerings- og finansieringsspørgsmål.

Om dig
Formentlig har du en baggrund som revisor og har lyst til at arbejde bredere med regnskab fra ”den anden side af bordet”, hvor du får lov at følge alle opgaver helt til dørs. Du skal kunne lide at arbejde i en mindre organisation med en hands on-tilgang til opgaverne, korte beslutningsgange, fleksibilitet i tilrettelæggelse af jobbet og med stor mulighed for gennemslagskraft. For den rette ansøger er der gode udviklingsmuligheder fagligt og personligt.

Det praktiske
Du får reference til adm. direktør Mai Louise Agerskov og fast arbejdssted på Navitas i hjertet af Aarhus. Tiltrædelse snarest muligt. Slutsamtaler forventes gennemført d. 25. januar.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Mai Louise Agerskov på 4177 0144. Send din ansøgning og CV mærket ”Ansøgning regnskabschef” til mla@incuba.dk hurtigst muligt, da vi løbende kalder ind til samtale og forventer at skrive kontrakt i januar måned.

INCUBA a/s giver entreprenante virksomheder de ideelle vækstbetingelser gennem faciliteter, netværk, sparring og kontakter til erhvervsliv og forskning inden for IT, energi og sundhed. INCUBA ligger centralt placeret på Navitas, på Katrinebjerg og i Skejby tæt på Aarhus Universitet og en vifte af netværks-, kapital- og rådgivningsaktører. I øjeblikket huser INCUBA ca. 200 innovative virksomheder og har en årlig omsætning på ca. 60 mio. kr. og en egenkapital på ca. 370 mio. kr.
Dato:
27. december 2016

Del dette