Produktionen af solenergi tredoblet på den varmeste septemberdag i 69 år

Den varmeste septemberdag i 69 år blev målt tidligere i denne uge. Denne dag producerede de 1.280 solcellepaneler på Navitas 3 gange så meget energi, som samme dag sidste år. Helt konkret producerede solcellepanelerne denne dag 1.047 kWh, mens de samme dag i 2015 producerede 346 kWh.

INCUBA Navitas bor på de tre øverste etager i Navitas-bygningen på havnen i Aarhus. Bygningen er designet ud fra principper om integreret energidesign og som lavenergibygning, der opfylder kravene til Energiklasse 1. Derudover er den designet til at opfylde kravene for en BREEAM ”Excellent”-certificering. Bygningen udnytter de naturlige energikilder i og omkring bygningen, hvilket betyder at følgende er implementeret:

  • Solenergien udnyttes i form af solceller såvel som solvarme
  • Havvandet udnyttes til havkøling af bygningen
  • Automatiske vinduessystemer udnyttes til naturlig ventilation
  • Beplantede atriumgårde udnyttes til en naturlig forvarmning af luften i vinterperioder og køling i sommerperioderne.

Der er i alt monteret 1.280 solcellepaneler, som er med til at levere strøm til bygningen. I det første halvandet år efter Navitas blev taget i brug i sommeren 2014, har solcellepanelerne produceret mere end 300.000 kWh strøm. Dette er nok til at dække det gennemsnitlige elforbruget for 125 danskere i samme periode. I 2015 blev mere end 10% af det samlede elforbrug i Navitas dækket af solcellerne.

Ud over en besparelse på elregningen, medfører produktionen af el fra solcellerne også en miljømæssig besparelse. En del af den producerede el i Danmark, bliver stadig produceret på kraftværker. Dermed er solcellernes produktion af strøm et grønt alternativ, som med sin produktion det første halvandet år af sin levetid har leveret en CO2-besparelse på 120 ton CO2. Dette svarer til, at 82 personer rejser frem og tilbage mellem København og Los Angeles med fly.

Kombinationen af de integrerede energiløsninger bidrager til at skabe en bygning, der udnytter den naturlige energi bedst muligt. Samtidig er der tænkt i en række løsninger, som er med til at sænke bygningens samlede energiforbrug. Så hvis september måned fortsætter med mange solskinstimer, kan virksomheder og medarbejdere i INCUBA Navitas se frem til en lun vinter på solenergi.

Navitas er designet som et levende energilaboratorium hvor studerende, forskere og ikke mindst virksomhederne i INCUBA Navitas, kan teste nye cleantech-løsninger i fuld skala - og her er udnyttelse af solenergi blot ét element af mange.
Dato:
15. september 2016

Del dette