INCUBAs høringssvar vedr. Aarhus Lufthavn

INCUBA A/S driver i dag en moderne forskerpark med knap 200 innovative virksomheder, primært indenfor cleantech, IT og sundhed. Vi mærker i disse år et positivt skifte mod et mere internationalt udsyn hos virksomhederne, hvoraf ca. 20% havde ansat udenlandsk arbejdskraft i 2015 mod 14% i 2014. Over 60% af disse virksomheder har i dag internationalt samarbejde. Denne stigende tendens bekræfter, at Aarhus, som Danmarks næststørste by, mangler en moderne lufthavn, som formår at følge med den internationale udvikling og som samtidig kan være med til at fremme og understøtte byens fremtidige udvikling.

Aarhus by udvikler sig med hastige skridt og præsenteres i Lonely Planet som den anden by på listen over de steder i Europa man bør besøge i 2016. Det vidner om, at Aarhus i fremtiden sandsynligvis vil tiltrække både flere turister og forhåbentlig flere potentielle samarbejdspartnere for både INCUBA og andre danske virksomheder. En re-lokalisering af Aarhus’ lufthavn kan i forbindelse hermed i høj grad være med til at fremme denne positive udvikling. I vores øjne vil en moderne og arkitektonisk attraktiv lufthavn, der placeringsmæssigt er i kort afstand fra Aarhus centrum, booste den i forvejen hastige vækst og ikke mindst medvirke til en skarp profilering af Aarhus som en central by i virksomhedsøjemed. En attraktiv placering af lufthavnen er afgørende for, at vi i fremtiden kan tiltrække udenlandske opstartsvirksomheder og udenlandske medarbejdere til vores by.

Placeringen af den nye lufthavn vil betyde nem og effektiv adgang til internationale ruter, så Aarhus bliver lettilgængelig og det globale marked lettere tilgængeligt for byens virksomheder. Den nye placering kan således potentielt være afgørende for de østjyske virksomheders udvikling, og vil medvirke til, at INCUBA kan fastholde internationalt orienterede vækstvirksomheder.

Idet vi mener, at en ny placering af Aarhus lufthavn ved Thomasminde, vil øge attraktiviteten mærkbart for både virksomhederne og for samfundet generelt, er projektet noget vi fra INCUBA’s side i høj grad støtter op om.


Med venlig hilsen

INCUBA a/s
Mai Louise Agerskov
Adm. direktør / Managing Director

Dato:
13. juni 2016

Del dette