Orienteringsløb i INCUBA Skejby

Ud fra et ønske om at styrke kendskabet til hinanden på tværs af virksomheder og institutioner afholdte foreningen Business Park Skejby et orienteringsløb i slutningen af maj måned.

En af posterne på ruten var INCUBA Skejby. Her var opstillet en imponerende flagparade med roll-ups fra virksomheder i huset. Derudover viste INCUBA Skejby til de løbende gæster 5 innovative ting, som er udviklet eller brugt af virksomhederne hos INCUBA Skejby.

I løbet af de 1 1/2 time som orienteringsløbet strakte sig over, var der ca. 500 løbere forbi posten hos INCUBA Skejby på Palle Juul-Jensens Boulevard. Arrangementet var en stor succes, hvor virksomhederne fik muligheden for at vise, hvad de laver.

Dagen sluttede af med fredagsbar i VIAs kantine.

Fakta Business Park Skejby

Business Park Skejby er en forening, der har til formål at udbrede kendskabet til erhvervslivet i Skejby. Derudover er foreningens mål at udvikle og brande området som Danmarks mest innovative med fokus på netværksdannelse, trivsel, bæredygtighed og effektivitet.


Dato:
23. maj 2016

Del dette