INCUBA Science Park bygger på Århus Havn

INCUBA Science Park har indgået en aftale med Århus Kommune om at opføre en forskerpark på Den Nordlige Bastion, der forventes at stå færdig i 2013. Forskerparken bliver en afdeling af INCUBA Science Park på linie med andre afdelinger. Den kommer især til at beskæftige sig med erhvervsaktiviteter inden for energi- og miljøområdet, men vil i øvrigt rumme den samme type af virksomheder og aktiviteter som de eksisterende afdelinger.

Sammen med Ingeniørhøjskolen
Byggeriet af en forskerpark på 10.000 m2 sker i tæt samarbejde med Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen. De to uddannelsesinstitutioner vil bygge omkring 25.000m2, og hensigten er at udnytte alle former for synergi mellem de tre bygherrer. Til at sikre sammenhængen bliver der dannet et konsortium mellem parterne. Under bygningen etablerer Århus Kommune et offentligt parkeringsanlæg.

”Placeringen sammen med Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen vil skabe endnu et stærkt forsknings-, uddannelses- og erhvervsudviklingsmiljø i Århus, som vil kunne spinde nye virksomheder af sig og tiltrække eksisterende virksomheder. Et fælles bygningskompleks, fælles udvikling og drift af udvalgte funktioner samt gensidig brug af faciliteterne skaber en betydelig synergi. Der vil opstå et produktivt samarbejde mellem forskning, udvikling, uddannelse samt virksomhedsetablering og vækst”, udtaler direktør for INCUBA Science Park Niels Chr. Sidenius.

Konsortiets pressemeddelelse
Kort Bastion Nord
Dato:
23. marts 2009

Del dette