Dianova forebygger nye udbrud af salmonella og listeria

Selvom den danske fødevaresikkerhed er meget høj, så hører man alligevel med mellemrum om f.eks. salmonella- eller listeriaudbrud. Det kan der være mange årsager til, men ifølge virksomheden Dianova, der har til huse i INCUBA Skejby, er en af de væsentligste årsager, at det tager for lang tid at kontrollere produkter ved laboratorieanalyser.

Derfor introducerer et nyt samarbejde mellem Dianova, DTU, Danish Crown og Dansk And et analyseredskab, der skal gøre det muligt for en fødevareproducent selv at teste fødevarerne for bakterier og dermed spare dyr laboratorie- og transporttid.

”Når en fødevarevirksomhed indgår en aftale med et supermarked om at levere kylling, så kan supermarkedet kræve en garanti på, at kyllingen er uden Salmonella og lignende. Det fører til, at fødevareproducenten bruger op til tre dage på at få kødet testet, indtil det kan frigives og lægges i kølediskene hos supermarkedet. Og når en typisk kylling kun har en holdbarhed på syv dage, så ender kyllingen i sidste ende jo kun med at have fire dages holdbarhed og bliver derfor mindre konkurrencedygtig i forhold til kyllinger uden test,” siger adm. direktør, Mogens Madsen fra rådgivningsvirksomheden Dianova.

Så for at højne incitamentet til at teste fødevareprodukter til fordel for fødevaresikkerheden har projektets partnere startet et projekt, der skal gøre fødevarevirksomhederne i stand til at teste deres egne produkter.

Et meget kompakt laboratorium
Normalt udføres analyser i et stort laboratorium. Men DTU og Dianovas projekt vil udvikle et analyseredskab, der gør det muligt at lave analyser uden et decideret laboratorium. Analyseredskabet skal indeholde laboratoriets komponenter, blot i en miniudgave, der skal stå hos produktionsvirksomheden. ”Analyseredskabet kommer til at bestå af en chip, der fylder ca. 2 gange 8 centimeter, og som indeholder en teknik, der kan teste produkterne, som i et rigtigt laboratorium. Chippen skal fungere som et slags reaktionskammer, som man f.eks. kan putte kødsaft, mælk eller lignende ned i. Chippen skal så lægges ind i en større blok med varmekilde, og som kan sende data fra chippen til en tilkoblet computer. Og det er jo noget, man sagtens kan stå med i et slagteri, uden at have en 4-årig uddannelse som laborant – det tager faktisk kun en halv time at lave testen,” siger Mogens Madsen.

Sundhedsfremmende projekt med vækstpotentiale
Når analyseredskabet først er udviklet, er målet at opnå salg og udbredelse af analyseredskabet i Danmark. Efterspørgslen findes allerede, ifølge Mogens Madsen, hos både Danish Crown og Dansk And, der begge er deltagere i projektet. De har en forventning om, at dette produkt vil gavne alle deres slagterier, og at det kan dække deres behov for at optimere produktionsprocesserne, hvilket i sidste ende kan føre til vækst. ”Der er både vækstpotentiale hos os i Dianova og hos de kunder, der bruger produktet. Men overordnet håber vi i særdeleshed på, at vi kan undgå nogle af de uheldige historier om, at der er fundet Salmonella eller Listeria ude hos forbrugerne. Ved at bruge vores analyseredskab regner vi med, at fødevareproducenter vil teste deres produkter hyppigere,” siger Mogens Madsen.

NaturErhvervstyrelsens støtteordning GUDP (Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram) støtter projektet, der løber over en 3-årig periode.

Fakta
Dianova: Dianova A/S er et datterselskab under DTU. Dianovas mission er at være til gavn for den danske husdyrbrugs- og fødevaresektor ved at omsætte den nyeste viden til brug i praksis.
Projekt: ISOAMKIT - Nyt koncept for prisbillig online-påvisning af fødevarebårne agens
Mere info: www.dianova.dk
Dato:
25. april 2016

Del dette