Lavenergihuset Navitas skal være et eksperimentarium for fremtidens byggeri

Det moderne energihus

Navitas er en af Nordeuropas mest avancerede bygninger, hvad angår tekniske installationer inden for energiforbrug til varme og ventilation. Bygningen er designet til at producere en stor del af energiforbruget ved vedvarende energi, og samtidig har den et lavt energiforbrug.

Navitas har været i drift i ca. halvandet år, og INCUBAs adm. direktør Mai Louise Agerskov inviterer til at huset bliver en aktiv katalysator for samarbejde omkring innovation inden for byggeriet. "Jeg ser frem til at Navitas bliver brugt som et eksperimentarium for udvikling af nye innovative løsninger inden for energioptimering i bygninger i et samarbejde mellem de mange innovative virksomheder i huset og forskningen og uddannelserne hos de to andre institutioner i huset, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Aarhus Maskinmesterskole.

Et første eksempel på et sådant samarbejde er samarbejdet mellem INCUBA og rådgivningsvirksomheden Transition, hvor bl.a. den 30-årige ingeniør Line Nørmark fra Transition skal være med til at optimere energiforbruget. Line Nørmark ser Navitas som en bygning med et kæmpe potentiale. ”Potentielt kan INCUBA på Navitas blive et europæisk fyrtårn for effektiv energianvendelse, og det er også målsætningen. Der er tænkt på næsten alt, og det er vigtigt, at det hele taler sammen på den mest optimale måde – herunder også de mennesker som bruger bygningen, så potentialet bliver udnyttet fuldt ud,” siger Line Nørmark.

Skal fungere som et laboratorium
Den stjerneformede bygning på havnen i Aarhus fungerer med sine mange og innovative energiløsninger som et laboratorium i skala 1:1. Navitas er udstyret med moderne laboratoriefaciliteter og eksperimentelt udstyr. Bygningen er blandt andet opført som fuldskala energilaboratorium, hvor bærende konstruktioner, energistyringssystemer samt køle- og ventilationsanlæg er fuldt tilgængelige for forskere, studerende og virksomhederne i bygningen. Bygningen opfylder også principperne for integreret energidesign. Det betyder, at bygningen konstant tilpasser sig sine brugere med det lavest mulige energiforbrug.

For yderligere oplysninger:

Mai Louise Agerskov, INCUBA - Navitas
Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Mobil: +45 41 77 01 44, mla@incuba.dk, www.incuba.dk

Line Nørmark, Transition
Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Mobil +45 50 65 93 58, line@transitiongroup.dk, www.transitiongroup.dk

Om INCUBA Navitas
INCUBA a/s giver innovative virksomheder de ideelle vækstbetingelser gennem attraktive kontorfaciliteter, netværk, sparring og kontakter til erhvervsliv, forskning og uddannelse. Hos INCUBA bor virksomheder tæt på viden, kapital og andre ligesindede – og INCUBA sørger for det administrative, så virksomheder kan fokusere på at udvikle deres forretning.

På Navitas bor primært virksomheder inden for energi og cleantech:
Modstrøm
Vinduesindustrien
Vindstød
Kapacity (IT til energisektoren)
Burkert
New Nordic Engineering
Global Citizen
Transition
3Part
Clean
Actua
Nova Energy Trading
Kristian Skipper-Pedersen Advokatfirma
Heycon
Pond
BORIN
InSpace

INCUBA Navitas’ fornemste opgave er at at skabe de ideelle rammer for virksomhedernes vækst og udvikling. INCUBA er brobyggere i miljøet, der bringer de rette partnere sammen på det rigtige tidspunkt.

De ideelle rammer for vækst består af en praktisk del, der gør det muligt for virksomhederne at fokusere på udvikling af deres forretning og overlade praktik vedrørende bygnings- og kontordrift, IT, print, post osv. til INCUBA, men også en del, der vedrører adgang til den rette viden, de rette medarbejdere og samarbejdspartnere.

Derudover tager INCUBA ansvar i forhold til opstartsvirksomheder i den tidlige fase, hvor man tilbyder adgang til et StartupLab og et accelereret udviklingsforløb på attraktive vilkår.

Om Transition
Transition Group arbejder med energirådgivning og er etableret af Line Nørmark og Rasmus Martens Jakobsen i 2014. Transition udarbejder og gennemfører strategier inden for energieffektivisering for offentlige og private kunder.

Solceller
Solen udnyttes selvfølgelig også på Navitas. Der er monteret 1280 solcellepaneler på 288 kWp, som indtil nu har produceret over 300.000 kWh. Der er solfangeranlæg til opvarmning af varmt vand, og som også kan benyttes til forsøg af brugerne i bygningen.

Atriumgårde
De store atriumgårde, som ses rundt omkring i bygningen, er ikke bare for synets skyld – gårdene sikrer, at der kommer en masse dagslys ind i bygningen, så den kunstige belysning kan slukkes. Samtidig fungerer de som hhv. varme- og kølegårde, hvor der om sommeren kan trækkes koldere luft og om vinteren varmere luft til ventilationen end ude fra luften omkring bygningen.

Havkøling
Hele bygningen er kølet med havkøling, hvor den koldere temperatur i vandet det meste af året, bliver brugt til bygningens køleanlæg.

Ventilation
Navitas er opbygget med højeffektive ventilationsanlæg, der genvinder over 98 pct. af den udsugede varme, men samtidig er der også etableret et windowsmaster-system, hvor vinduer i facaden og vinduer i taget åbnes automatisk for at lave naturlig ventilation, når det er muligt.

Fakta i øvrigt
Navitas er i alt 38.000 kvm. fordelt på otte etager. INCUBA a/s ejer Navitas sammen med AU Engineering og Aarhus Maskinmesterskole og råder over de tre øverste etager (10.000 kvm.), hvor kontorer fra 10-95 kvm. lejes ud til virksomheder, primært inden for cleantech.
Navitas huser ca. 3.000 studerende, undervisere, forskere, iværksættere og virksomheder under samme tag.Del dette