Termiske kameraer og matematik redder liv i svinestaldene

Hvordan kan en intelligent algoritme og termiske kameraoptagelser lindre en af svineavlernes store hovedpiner? Vi spurgte Morten Bo Mikkelsen fra FarrowTech i INCUBA Skejby, der i begyndelsen af 2019 lancerer et stort projekt i samarbejde med SEGES.

Af Christian Bjerggaard Jørgensen


Her er en iværksætterudfordring:


En dansk svinebestand på 1500 grise oplever cirka 70 faringer om ugen. Søerne føder i gennemsnit 18 pattegrise ad gangen. Ud af dem dør i gennemsnit fire som følge af bl.a. fødselskomplikationer.


Dødeligheden kan reduceres med manuel overvågning, så man ved, hvornår der skal gives faringshjælp. Det er imidlertid meget ressourcekrævende. Samtidig er stalden et hårdt miljø, der stiller store krav til udstyr.


Hvad gør man?


I tre og et halvt år har Morten Bo Mikkelsen fra FarrowTech arbejdet på at knække koden. I begyndelsen af næste år er løsningen klar til test på en række danske svinebedrifter i samarbejde med SEGES.


Varme pattegrise er nøglen

FarrowTech har udviklet et system, der automatisk overvåger søernes faring og via en app sender besked til landmanden, hvis der er tegn på komplikationer og dermed brug for assistance.


Systemet er bygget op omkring små overvågningsbokse placeret ved søerne. Ud fra optagelser leveret af indbyggede termiske kameraer er en tracking-algoritme udviklet i samarbejde med Alexandra Instituttet i stand til at registrere fødslerne og tiden imellem dem. Går der for længe, er det tegn på problemer.


Kameraerne udnytter det faktum, at nyfødte pattegrise er varmere end deres omgivelser. Dermed er systemet også i stand til at registrere pattegrise, der kun er delvist synlige på billedet.


Resultatet forventes at være én ekstra overlevende pattegris per kuld. For landmanden betyder det ifølge Morten Bo Mikkelsen, at dækningsbidraget øges med ca. 10 %. Desuden er der en stor dyrevelfærdsmæssig gevinst.


Læs også: Alexandra Instituttet giver startups adgang til dugfrisk IT-forskning


Mange har vist interesse

SEGES-projektet er den første store test af systemet ude i virkeligheden. Forud ligger et udviklingsarbejde, der både har omfattet hardware, software og masser af udfordringer. Blandt andet trådløst netværk i stalden.


Undervejs har Farrowtech modtaget tilskud fra bl.a. InnoBooster og Alexander Foss’ Industrifond. Resten af finansieringen kommer fra egen lomme.


”Vi har forsøgt at finde investorer, men har nok ikke været klar. Vi har manglet kommercielle kompetencer og proof-of-concept,” siger Morten Bo Mikkelsen.


”Mange har vist interesse og har gerne ville følge os, men derfra er et stykke til at putte pengene i. Men jeg har hele tiden troet på ideen, og det har været relativt nemt at få fondsmidler, fordi historien er nem at kommunikere, og der er en tydelig gevinst for kunderne,” uddyber han.


Ny partner

Morten Bo Mikkelsen er ph.d. i nanoteknologi og kendte for tre år siden ikke meget til landbrug. Det gjorde til gengæld hans medstifter Jakob Boss Skårhøj, der er opvokset på en svinefarm.


Sammen stiftede de virksomheden som et hobbyprojekt. Jakob Boss Skårhøj har siden valgt et andet karrierespor og forlod virksomheden tidligere på året. Til gengæld er den erfarne serieiværksætter Erik Hougaard kommet til som ny partner.


Selv fortryder Morten Bo Mikkelsen ikke skiftet fra forsker til iværksætter.


”Det var spændende at forske, men også svært at se, hvem der havde glæde af det. Det ser man først i årene efter, når ens artikler bliver citeret. Her er omvendt en stor branche med et stort problem, som vi kan løse,” forklarer han.


”Det er nemt at se, hvem der får gavn af det, og der er mange spændende opgaver. At gå hele vejen fra at identificere en problemstilling og få en god idé, til at kunne konstatere, at den idé faktisk er god, teste prototyper og se det anvendt. Det er meget motiverende.”


Om Farrowtech

Etablering: Stiftet i marts 2015 af Morten Bo Mikkelsen og Jakob Boss Skårhøj. Virksomheden udgøres i dag af Morten Bo Mikkelsen, CEO, og Erik Hougaard, CTO.

Produkt: Automatiseret overvågning af farende søer med henblik på at sænke dødeligheden for nyfødte pattegrise. Teknologien, der anvender termografi og en særlig algoritme, afventer patentgodkendelse.

Bonusinfo: FarrowTech er i øjeblikket på udkig efter en algoritmeudvikler og en salgschef.

Læs mere: www.farrowtech.dk

Dato:
13. september 2018

Del dette