Rundspørge: Stor innovationsiver møder salgsudfordring

Rundspørge: Næsten samtlige virksomheder i forskerparken INCUBA lancerede nye produkter i 2017. Til gengæld peger tre ud af fire på, at salg og marketing er afgørende for fremtidig succes.

’Kom hurtigt på markedet og finpuds produktet senere.’

Sådan lyder en variant af et velkendt iværksætterråd. De fleste founders er imidlertid fuldt bevidste om vigtigheden af salg og marketing viser en rundspørge blandt virksomhederne i forskerparken INCUBA.

Her peger hele 74 % på salg og marketing som et afgørende parameter for virksomhedens succes i 2018. Samtidig lancerede tæt på samtlige virksomheder nye produkter eller services i 2017.

”Det er et mønster, som vi også kender fra tidligere års undersøgelser - og generelt fra science-startup-miljøet” siger Mai Louise Agerskov, adm. direktør i INCUBA.

”Founders’ kompetencer er oftest bundet op på produkt og teknologi og i mindre grad på afsætningsdiscipliner. Derfor er vi meget opmærksomme på, at virksomhederne skal kunne supplere med viden om salg og markedsføring, eller måske endda relationer til potentielle kunder, via vores mentorteam”.

Omsætningen vokser

Hvert år gennemfører INCUBA en spørgeundersøgelse blandt lederne af forskerparkens godt 200 virksomheder. Undersøgelsen tager bl.a. temperaturen på den generelle fremgang blandt virksomhederne og deres forventninger til fremtiden.

I år tilkendegav 82 %, at de oplevede omsætningsfremgang i 2017 mod 61% I 2016. Af den andel kunne mere end hver fjerde i øvrigt rapportere om en stigning på mere end 25%.

Foruden omsætningsfremgang har 53% skabt nye stillinger, siden de flyttede ind i INCUBA. Ligeså mange forventer at ansætte flere medarbejdere i 2018. Ser vi på sammensætningen af medarbejdere, har 8% af de ansatte udenlandsk statsborgerskab, mens 55% har enten en kandidatgrad eller en Ph.d.

Rekruttering i højsædet

Vidensregnskabet har et særligt blik for såkaldte klyngevirksomheder, der er kendetegnet ved at være højteknologiske og/eller forskningsbaserede, have et klart vækstperspektiv og arbejde inden for IT, cleantech eller sundhed, som er INCUBAs kerneområder.

Inden for denne gruppe peger lidt over halvdelen også på, at rekruttering bliver afgørende for virksomhedens succes i 2018 (mod 35% for alle respondenter). Det er ikke overraskende set i lyset af den generelt høje efterspørgsel på arbejdskraft, herunder IT-specialister.

Samme gruppe vurderer imidlertid, at placeringen i INCUBA er med til at tiltrække og fastholde talent. På en skala fra 1-5 lander gennemsnitsvurderingen på 3,4 (3,2 for alle respondenter).

Mentorer løfter salg

At salg anses som en udfordring og et afgørende succesparameter kommer ikke som en overraskelse. Størstedelen af virksomhederne i INCUBA er videnstunge virksomheder, herunder spinouts fra universitetsmiljøet. Her står salg sjældent først på dagsordenen.

Læs også: Fra forsker til iværksætter: seminar stillede skarpt på væsentlig udfordring

INCUBA bidrager bl.a. til at løfte udfordringen gennem forskerparkens mentorteam, der kombinerer erfarne investorer og erhvervsledere med fagekspertise inden for eksempelvis biotek og IT.

Alle virksomheder i INCUBA har mulighed for at få tilknyttet en mentor i et længere forløb. Teamet tæller lige nu mere end 50 medlemmer med vidt forskellige baggrunde.

Læs mere om INCUBAs mentorteam her.

FAKTA: Vidensregnskab
  • Som led i INCUBAs videnregnskab spørger vi årligt ind til virksomhedernes oplevelse af INCUBA og deres performance. Resultaterne guider os i den løbende udvikling af vores miljøer, netværk og partnerskaber.
  • Undersøgelsen bygger i år på besvarelser fra 102 virksomheder på tværs af fagklyngerne på Navitas, Katrinebjerg og i Skejby.

Dato:
3. juli 2018

Del dette