Jubilæum: Growing Investors samler 100 investorer i Aarhus

I fem år har initiativet Growing Investors bidraget til at sammentømre og opruste lokale business angels.

Adgang til risikovillig kapital er en forudsætning for et velfungerende startup-økosystem. Siden 2014 har Growing Investors søgt at opkvalificere og styrke netværket blandt business angels i og omkring Aarhus til gavn for både investorer og iværksættere.


”Populært siger jeg, at har man som investor tjent sine penge i et klassisk transaktionelt paradigme, kan det være svært at gennemskue, hvordan man kan tjene et trecifret millionbeløb på at give noget ”gratis” væk, som fx Kiloo og Sybo Games har gjort med Subway Surfers,” fortæller bagmand Lasse Chor.


Det var et ønske om viden og kontakt til andre investorer, der fik Lasse Chor til at trække i arbejdstøjet. Han ønskede at investere, men oplevede et skjult miljø og så en udfordring i at styrke vidensniveauet omkring mulighederne i digitale og tech-baserede startups.


Vokser støt

Siden er deltagerantallet steget støt, talerne kommer fra stadigt højere hylder, og programmet er udvidet med en seminarrække. Ved hovedeventen i 2017 deltog mere end 100 danske og internationale investorer, fra private angel investorer til venturefonde. Effekten er svær at gøre op i tal, men øget synlighed og aktivitet vidner om fremgang.


”Det har ikke været et numbers game. Vi arbejder meget agilt og tilpasser os løbende miljøet. Men vi ser en øget aktivitet, opkvalificering og tæthed i netværket. Der er en positiv energi omkring investeringsmiljøet i Aarhus, og det går jeg meget op i,” siger Lasse Chor.


Han anslår forsigtigt, at der er kommet afledte investeringer for 30-40 mio. kroner ud af initiativet og nævner investeringsklubben Investor Fight Club som eksempel på et tiltag, der er vokset ud af det nye netværk.


Læs også: Investor Fight Club leder efter mere end den gode forretning


Investor in spe

At der er et levende angel-miljø i Østjylland, finder støtte i en ny analyse fra Vækstfonden, DVCA, DanBan og Keystones, der identificerer mere end 4.000 business angels i Danmark. To tredjedele er bosat i enten Region Hovedstaden eller Region Midtjylland.


Growing Investors henvender sig både til etablerede investorer såvel som investorer in spe, der har kapital at tilbyde, men mangler de nødvendige redskaber til at gennemføre deres første investeringer.


Hvert år får en håndfuld udvalgte startups desuden mulighed for at pitche foran investorerne. I 2018 er fokus bl.a. på syndikerede investeringer og på at være ”founder friendly” med talks fra bl.a. Tommy Andersen fra Byfounders-fonden. Hvad fremtiden byder på for Growing Investors, står åbent.


”Der vil nok altid være et behov for at finde ud af hvem, hvem de andre i miljøet er, men vi er klar til at tage næste udfordring op og tænker bl.a. på at kigge mere ind i science-miljøet,” slutter Lasse Chor.


Om Growing Investors

  • Growing Investors 2018 finder sted 3. maj på Dokk1 i Aarhus.
  • Stiftet i 2014 i partnerskab mellem Lasse Chor og Interactive Denmark.
  • INCUBA er hovedpartner på Growing Investors sammen med Interactive Denmark, Danske Bank og Foreningen Forskerparken i Aarhus.
  • Foruden hovedarrangementet afholdes en række vidensseminarer med investeringsrelaterede temaer.
  • www.Growinginvestors.dk


Dato:
17. april 2018

Del dette