Bio2Oil: Fra affald til olie på femten minutter

I naturen tager det millioner af år at omdanne biomasse til råolie. Sammen med forskere fra AU har kemiingeniør Ib Johannesen fra Bio2Oil i INCUBA Navitas udviklet en rentabel model, der kan imitere processen på bare et kvarter.

Tekst: Christian Bjerggaard Jørgensen


I over 50 år har man kendt principperne bag teknologien Hydro Thermal Liquefaction (HTL), der gør det muligt at omdanne fx gylle til råolie ved at fjerne ilten gennem en avanceret proces. Men det har hidtil været for omkostningstungt og besværligt.


Sammen med forskere fra Aarhus Universitet har Ib Johannesen over de seneste syv år arbejdet på at udvikle den eksisterende viden og står i dag med en række patenterede teknologier, der løser flere centrale udfordringer.


Resultatet er et design til et modulært biomasse-anlæg, der fylder cirka to containere og kan omdanne biomasse som fx spildevandsslam og gylle til råolie på et kvarter.


”Det unikke ved min tilgang er, at det er en standardiseret enhed, der relativt nemt kan reproduceres og derfor også bliver billigere at producere,” forklarer Ib Johannesen.


En kilometer rør

Gennem forskning er det lykkedes at effektivisere processen bag og dermed skalere enhederne ned i en størrelse, der gør dem kommercielt interessante. Kapaciteten per enhed er 4.000 tons (tørstof) om året. Det lyder ikke umiddelbart af meget, men passer til en række anvendelser, hvor man ikke ønsker at transportere bioaffald over lange afstande.


Modellen er særligt velegnet til omdannelse af våde og komplekse biomasser, fx spildevandsslam og organiske fraktioner fra behandling af industrielt og kommunalt affald, der kan være forurenet med bl.a. mikroplastik.


”Vi kan bruge en speciel filtreringsteknologi til at omdanne fx spildevandsslammet til pumpbar masse,” forklarer Ib Johannesen.


”Når det har passeret gennem ca. en kilometer rør og kommer ud i den anden ende, er det blevet til en vandfraktion, som fx kan indgå i et spildevandsanlæg og en oliefraktion, der fx kan benyttes som brændstof eller som bitumenerstatning (bindemiddel der anvendes i asfalt og udvindes fra råolie, red.). Hele processen tager ca. 15 minutter.”


Cirkulært loop

Det at brænde træ og plantebaseret biomasse af til el og varme er ikke optimalt, da planter ikke er særlig gode til at fange energi fra solen. Her er vindmøller og solfangere langt mere effektive. Samtidig har vi fortsat et massivt behov for kulstofbaserede produkter, som plast og flydende brændstof til fx skibe og fly. De massive mængder bitumen, der anvendes i asfalt, udvindes fx også af råolie, og det er ikke billigt, pointerer Ib Johannsen.


Bio2Oil har ifølge Ib Johannesen skabt en proces, hvor der kommer 5-10 gange mere energi ud i form af råolie, end der anvendes i forløbet. Råolien kan anvendes direkte i den eksisterende infrastruktur, og fordi processen er så hurtig og bygger på overskydende biomasse, er der heller ikke tale om frigivelse af CO2 indkapslet for millioner af år siden, men CO2 indfanget for nylig.


”På den måde opstår et cirkulært loop.”


Joint venture i Indien

Ib Johannesen sidder i øjeblikket alene i Aarhus, men har tilknyttet et team af ingeniører som freelancere og arbejder på at finde et selskab, der vil investere i opførelsen af en fuld skala-prototype.


Bio2Oil er desuden involveret i et joint venture med et team i Indien om muligheden for at producere en prototype. Modsat Europa besidder Indien enorme mængder uudnyttet biomasse og har en stor afhængighed af energiimport, hvilket skaber et stort forretningspotentiale.


Om Bio2Oil

Etablering: Bio2Oil IVS er stiftet i 2014 af forsker og kemiingeniør Ib Johannesen, der bl.a. har været leder af kemiafdelingen i GE Healthcare og institutleder på SDU og AU. Han er i dag adjungeret lektor på Aarhus Universitet. Bio2Oil er en del af cleantech-klyngen INCUBA Navitas.

Produkt: Modulært anlæg der kan omdanne biomasse til råolie ved hjælp af Hydro Thermal Liquefaction.

Læs mere: www.bio2oil.eu


Dato:
20. december 2018

Del dette