Finansiering: Der er mange veje ind i Vækstfonden

Investortema del 5: Finansieringsmulighederne er talrige i statens investeringsfond, Vækstfonden. Her henter nystartede virksomheder vækstkapital i form af alt fra lån og kautioner til storskala-ventureinvesteringer.

Af Christian Bjerggaard Jørgensen


Siden 2014 har over 300 iværksættere fået lån fra Vækstfonden. Virksomheder som Lix Technologies, Billetto, Plecto, Labster, Plinthit, GoMore, AddiFab og Umbraco har alle hentet kapital via den statslige finansieringsfond, der spiller en væsentlig rolle i det danske kapitallandskab.


Som nystartet virksomhed kan det være en særlig udfordring at skaffe tilstrækkelig kapital til både udvikling og vækst. I mange tilfælde kan Vækstfonden være den brik, der får puslespillet til at gå op.


”Når iværksættere oplever, at de kan have svært ved at få finansiering i banken, skyldes det ofte en af følgende udfordringer: Enten kan virksomheden ikke stille nok sikkerheder for et lån, eller også kan virksomheden på grund af den korte historik ikke fremvise de nøgletal for salg og produktion, som normalt er nødvendig for at få et lån. I de situationer kan Vækstfonden hjælpe,” siger erhvervskundechef Søren Grønbæk Nielsen fra Vækstfondens iværksætterteam.


Ingen afgivelse af ejerandele

Sammen med sin kollega Andreas Ørbæk Dam besøger han jævnligt forskellige iværksætter-hubs i Midtjylland, herunder INCUBA, for at give sparring på finansieringsmuligheder. Vækstfonden har en række finansieringstilbud målrettet unge virksomheder, der alle har til fælles, at de fungerer som supplement til finansiering fra private investorer og finansieringsinstitutter.


Overordnet findes der to finansieringsmuligheder for nystartede virksomheder:


  • Vækstkaution til finansieringsbehov under 2 mio. kr. Her kautionerer Vækstfonden for finansieringen i banken.
  • Vækstlån til iværksættere. Lånet er på over 1 mio. kr. og ydes direkte fra Vækstfonden til virksomheden. Lånet giver mulighed for at indfri et vækstpotentiale uden at skulle afgive flere ejerandele.

Rekordinvestering i år

Ud over lånefinansiering har Vækstfonden et ventureteam, VF Venture, der investerer egenkapital direkte i innovative virksomheder med potentiale til at blive globale succeser. Her er beløbsstørrelsen typisk mellem 5 og 25 mio. kr. på tværs af industrier med særligt fokus på IT, cleantech, medtech og industriel teknologi.


VF Venture gennemførte sin hidtil største investering i januar 2018, hvor den danske SMV Area9, der udvikler læringsteknologi, fik tilført 190 mio. kr.


En fjerde mulighed er at rejse kapital gennem den række af danske investeringsfonde, som Vækstfonden har investeret i. Listen tæller fx Sunstone, Northcap, SEED Capital og Northzone, der alle leder efter virksomheder med stort vækstpotentiale.


Kunder i bogen

Vækstfondens finansiering til iværksættere er målrettet nystartede virksomheder, der allerede har produkter på hylderne og de første kunder i hus - men som på grund af den korte historik har svært ved at skaffe finansiering til for alvor at trykke på speederen.


”Finansiering fra Vækstfonden kan for mange virksomheder være en løftestang til at få banken med, da den går ind og dækker den yderste – og mest risikofyldte – del af det samlede kapitalbehov,” lyder det fra Søren Grønbæk Nielsen.FAKTA OM VÆKSTFONDEN

  • Virksomheder fra alle brancher i hele landet kan søge om finansiering fra Vækstfonden. Mulighederne inkluderer vækstlån til iværksættere, vækstkaution og venturekapital. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget virksomheder kan låne.
  • Vækstfondens hjemmeside kan du læse mere om muligheder og vilkår. Ønsker du en Vækstkaution, kontakter du blot din egen bank, som derefter står for ansøgning. Ønsker du derimod et lån, ansøger du via Vækstfondens hjemmeside.
  • Vækstfondens iværksætterteam er en fast del af rådgivningstilbuddet PIT-stop for virksomheder i INCUBA.


Dato:
23. juli 2018

Del dette