Falcon Invest børsnoteres på Nasdaq OMX

Den 7. september bliver det muligt at købe børsnoterede aktier i kapitalforeningen Falcon Invest. Børsintroduktionen åbner op for en langt bredere tilgang af kunder, som på sigt skal være med til at løfte det momentumbaserede investeringsselskab tættere på superligaen, fortæller kundedirektør og partner Morten Trebbien.

Af Christian Bjerggaard Jørgensen


På grund af Finanstilsynets regler har det med et minimumskrav på 750.000 kroner hidtil været forbeholdt de få at blive medinvestor i Falcon Invest. Med en forestående børsnotering af Kapitalforeningen Falcon Invest på Nasdaq OMX bliver det nu muligt for alle og enhver at investere i selskabets momentumstrategi, der siden 2015 har haft stor succes.


”Hvis vi skulle blive større, skulle vi have fat i mange mennesker, der gerne vil investere 750.000 kroner. For os er det her den "letteste" måde at vokse, men det bliver hårdt arbejde at få flere penge under forvaltning,” siger Morten Trebbien om børsnoteringen, der indebærer en række ændringer af det nuværende setup.


Falcon Management, der i dag forvalter de ca. 125 mio. kroner i Falcon Invests investeringsselskaber, omdannes til et selvstændigt fondsmæglerselskab per 24. august 2017 med egen bestyrelse.


I fremtiden skal Falcon Management alene fungere som investeringsrådgiver for Falcon Invest, der omdannes til en kapitalforening med egen bestyrelse og et eksternt administrationsselskab til at varetage driften under Finanstilsynets bestemmelser. Derudover kan Falcon Management nu tilbyde individuel porteføljepleje til større kunder.


Opmærksomhed fra bankerne

Falcon Invest blev stiftet i 2015 af Thomas Knudsen, Rasmus Sommerskov og René Engell. Ved at overlade formueforvaltningen til kapitalforeningen og fokusere på rådgivning slipper de sammen med resten af teamet for en stor administrativ byrde og bliver med børsnoteringen en langt mere synlig og interessant aktør for eksempelvis bankerne.


”Bankerne vil ikke være med før en børsnotering, og kan vi få nogle af dem til at distribuere vores produkt, bliver det hurtigt løftet op på et andet niveau,” forklarer Morten Trebbien:


”En andel fordel er, at vi får adgang til pensionskunder, der gerne vil investere. Derudover får du en anden bevågenhed som børsnoteret forening, fordi du bliver overvåget og ratet af Morningstar. Det betyder, at folk på en anden måde begynder at holde fokus på og følge med i, hvad vi laver,” uddyber han.


En øget volumen betyder bedre forretning for fondsmæglerselskabet, hvis indtjening genereres af et årligt rådgivningsgebyr på 0,8 pct. af formuen i kapitalforeningen samt et resultathonorar afhængigt af deres evne til at sikre et højt afkast for investorerne.


Investering uden følelser

Kapitalforeningen Falcon Invest består af de tre afdelinger C25, Europe og Flex med hvert sit investeringsmandat. Fælles for dem alle er, at de bygger på en momentumstrategi; Ifølge Morten Trebbien som den eneste kapitalforening i Danmark, hvor den såkaldte valuefaktor har været dominerende, selvom momentum historisk har klaret sig rigtig godt.


Momentum går kort fortalt ud på at købe de værdipapirer, der har en stigende trend, da de har tendens til at fortsætte denne trend – det vil sige højt momentum - og afhænde de værdipapirer, der har en faldende trend. Med andre ord handler det om at følge markedets tendenser og udnytte matematiske modeller til at sikre et solidt afkast på den lange bane.


Falcon Invest benytter sig af et egenudviklet softwareprogram, der på baggrund af relevante kvantitative data udarbejder statistiske analyser og rangerer de enkelte selskabers performance. Følelser og subjektive vurderinger har ingen plads her.


”Generelt har alle investorer det med at over- eller underreagere på en nyhed i et selskab, uanset om det er en god eller dårlig nyhed,” siger Morten Trebbien:


”Vi ser det tydeligt, når der kommer et godt regnskab og aktien stiger. Så siger mange på et tidspunkt, at nu er den steget for meget, så vi må hellere sælge. Men typisk går der måske en uge eller 14 dage efter, hvor vi kan se, at aktien fortsætter. Det samme sker også, når den falder, som vi så med Pandora, der blev ved med at falde efter regnskabet,” uddyber han.


Bedre end markedet

For at udligne usikkerheden ved timing af køb og salg i forbindelse med kursændringer er alle porteføljer hos Falcon Invest delt op i fire overlappende delporteføljer. Frem for at købe eller sælge alle indkøbte aktier i et selskab på én gang, når kursen stiger eller falder, sker det trinvis ad fire tidsforskudte omgange, hvilket i sidste ende resulterer i en højere gennemsnitskurs, forklarer kundedirektøren.


Investeringsdirektør René Engell er hovedarkitekten bag strategierne i Falcon Invest. På baggrund af en risikojusteret momentumstrategi begyndte han I 2012 sammen de øvrige medstiftere at investere i det ledende danske C20-indeks (i dag afløst af C25).


Resultatet har siden starten været et afkast på 256 procent svarende til et årligt merafkast på ca. seks pct. i forhold til markedet.


Tegningsperioden ifm. børsnoteringen løber fra 14. august - 1. september 2017. Første noteringsdag er d. 7. september. Tegningsblanketter kan hentes via www.falconinvest.dk.


Fakta om Falcon Invest

Etablering: Falcon Invest blev stiftet i 2015 og har i dag fire fuldtidsansatte samt to studentermedhjælpere. Kapitalforeningen Falcon Invest består af de tre kundeejede investeringsafdelinger Falcon C25 Momentum, Falcon Europe Momentum og Falcon Flex Momentum. Falcon Fondsmæglerselskab A/S varetager investeringsrådgivning for Falcon Invest. Falcon Invest forvalter i dag ca. 125 mio. kr. De tre stiftere Thomas Knudsen, Rasmus Sommerskov og René Engell har selv investeret større millionbeløb i selskaberne på lige fod med eksterne investorer.

Produkt: Langsigtet investering i børsnoterede selskaber på baggrund af investeringsfaktoren momentum.

Læs mere: www.falconinvest.dk


Dato:
16. august 2017

Del dette