Erfaringer fra en investeringsrunde: GameScorekeeper

Investortema del 4: Gamescorekeeper er startet af Felix Klastrup i 2016 og udvikler en dataplatform til e-sport. Virksomheden har gennemført tre kapitalrunder og holder til i INCUBA Navitas.

Af Christian Bjerggaard Jørgensen


Hvordan kom investeringerne i stand?

Den private investeringsrunde blev igangsat i august 2016. Vi tog kontakt til business angels foreslået af netværk, samt SEED Capital, Borean og CAPNOVA. Derudover kommunikerede vi ud via LinkedIn, Facebook og Amino Kapital, at vi søgte investorer, hvilket resulterede i en håndfuld møder. Vi forbedrede løbende pitch-deck og forretningsmodel, på baggrund af den feedback vi fik til møderne. Et innovationsmiljø tilbød at investere 500.000 kr., og herefter steg interessen, så vi endte med tilbud fra flere af innovationsmiljøerne og en håndfuld private investorer. Vi kunne få de bedste kontraktvilkår hos de private investorer, så vi forhandlede videre med dem lige før jul. Forhandlingerne endte med at tage tre måneder, og med oprettelse af holdingselskaber og andet praktisk var aftalen endelig på plads og pengene indbetalt primo maj 2017.


Den anden InnoBooster-bevilling på 1,5 mio. kr. blev givet på baggrund af en enkelt ansøgning og et pitch for Innovationsfonden. Forretningsplanen var blevet meget skarpere på baggrund af investeringsrunden, og casen fremstod stærkere på grund af de private investeringer. Ansøgningen blev indsendt i april 2017 og bevillingen blev givet i juli 2017.


Hvad har investeringerne betydet for virksomheden?

GameScorekeeper udvikler et revolutionerende softwaresystem fra bunden. Det tager tid og kræver en betydelig investering up front. Uden bevillingerne og privatinvesteringerne ville vi ikke eksistere i dag, da det ikke ville have været muligt at generere tilstrækkelig omsætning til at drive virksomheden på et tidligere tidspunkt.


Læs også: Emvevi får 330.000 kr. fra Innovationsfonden til udvikling af Esport-app


Har du et godt råd til andre iværksættere?

Søg offentlige midler, hvis din virksomhed og dit produkt lever op til kravene. Det er en god måde at komme i gang på. Start gerne 6-9 måneder før du skal bruge pengene, da det kan tage lang tid. Sørg for at have backup-likviditet i form af fx en kassekredit, hvis der skal dækkes et underskud i en periode. Offentlige tilskud betales ofte bagudrettet.


Kontakt flere potentielle investorer og spørg ind til, hvilken slags aftale, de forventer, så du kan sammenligne vilkår. Hos innovationsmiljøerne kan man få udleveret standardkontrakter på forhånd, hvilket giver et rigtig godt indblik i, hvad man kan forvente, hvis man laver en aftale med dem.


NB. Innovationsmiljøerne udfases fra 2019 som konsekvens af regeringen og Dansk Folkeparts politiske aftale om fremtidens erhvervsfremmesystem indgået i maj 2018.FAKTA: GAMESCOREKEEPER

GameScorekeeper blev startet af Felix Klastrup i 2016 under navnet Emvevi. Virksomheden har modtaget tre separate kapitalindskud:


• Juni 2016: Tilskud fra Innovationsfondens InnoBooster-program: 330.000 kr.

• April 2017: Privatinvesteringer fra konsortium af business angels: 3 mio. kr.

• Juli 2017: Tilskud fra Innovationsfondens InnoBooster-program: 1.5 mio. kr.

Dato:
20. juni 2018

Del dette