INCUBA Skejby: Bioiværksætter åbner ny dør i kræftforskning

Ved hjælp af et avanceret screeningsværktøj vil den nye virksomhed BioXpedia være med til at sikre skarpere diagnoser og bedre behandling af en række alvorlige sygdomme som kræft og gigt. BioXpedia er stiftet af den tidligere forsker Mogens Kruhøffer, der er en kendt herre i INCUBAs iværksættermiljø.

Foto: Max Rosborg


I laboratoriet i INCUBA Skejby står avancerede maskiner klar til at analysere proteinsammensætningen i over 300 blodprøver om dagen. Hvorfor? Fordi proteiner kan anvendes som biomarkører, der sladrer om sygdomme i kroppen. Det kan sikre skarpere diagnostik af alvorlige sygdomme, bedre vurdering af behandlingseffekt og udvikling af effektive lægemidler, så patienter ikke skal besværes med medicin uden effekt. Blandt de første kunder er Herlev Hospital, som får analyseret prøver som led i et kræftprojekt.


Virksomheden BioXpedia er stiftet af Mogens Kruhøffer, der er ph.d. i molekylærbiologi fra Aarhus Universitet og har en længere forskerkarriere bag sig. Han var i 2000 med til at etablere biotekvirksomheden AROS Applied Biotechnology, der den dag i dag stadig ligger i INCUBA Skejby. For fire år siden blev AROS imidlertid solgt til den store internationale virksomhed Eurofins Genomics, hvilket bl.a. betød mindre tid til forskning og kontakt med forskere og virksomheder.


"Jeg vil gerne tættere på laboratoriet og har samtidig savnet friheden og handlekraften i at være selvstændig og starte noget nyt,” siger Mogens Kruhøffer, der indtil videre har én ansat men planer om mange flere.


Ideen til BioXpedia blev undfanget sidste sommer, og opbakningen har været stor. For eksempel har tidligere samarbejdspartnere doneret udstyr for mange tusinde kroner.

Et værktøj til skarpere diagnoser

BioXpedias kerneydelse er analyse af proteiner i blod og andre typer prøver. Ved hjælp af særlige antistofpaneler er det muligt på én gang at teste forekomsten af 96 forskellige proteiner i 96 prøver i løbet af få timer på et såkaldt PCR-analysesystem. Via chips med 96x96 mikroskopiske kamre kan man generere 9216 datapunkter på én gang.


Proteiner er interessante, fordi de sammen med f.eks. DNA kan benyttes som såkaldte biomarkører, der kan fortælle om sygdom eller risiko for sygdom er til stede i kroppen. Ved at undersøge indholdet af forskellige proteiner i blodprøver, deres relation til andre biomarkører og eventuelle sammenfald med patienters sygdoms- og behandlingsforløb kan forskningen i sidste ende føre til bedre og mere præcise diagnosticeringer og behandlinger. Derfor møder muligheden for brede screeninger også stor interesse, blandt andet på kliniske forskningsafdelinger, der har samlet tusindvis af prøver i biobanker.


”Vi er vant til at måle 1-2 forhold ad gangen, men paneler af denne type gør det muligt at brede analyserne ud, så vi på én gang hurtigt og præcist kan måle indholdet af adskillige stoffer og proteiner i en vævsprøve. Hvis det holder, hvad det lover, er det en fantastisk screeningsmetode, som kan vise sig at være af stor betydning i forhold til at guide os og give os overblik over processen med at finde sygdomsmarkører,” siger Kristian Stengaard-Pedersen, professor på Institut for Klinisk Medicin og Reumatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.


Vigtig rolle for forskningsmiljøerne

Teknologien giver mulighed for at kaste et bredt net ud over et stort antal prøver for en overkommelig pris. Det kan bidrage til at accelerere arbejdet med at finde nye proteinmarkører og samtidig hjælpe med at afdække såkaldte proteinsignaturer, der i nogle tilfælde kan fortælle langt mere om eventuelle sygdomme end enkelte biomarkører.


”Der bliver i øjeblikket forsket intensivt i analyser af blod og urin for tilstedeværelse af restsygdom og metastaser efter primær operation for kræft samt monitorering af behandlingseffekt under f.eks. kemoterapi. Nogle af vores udfordringer at blandt andet at udvikle sensitive metoder til at identificere meget få sygdomsrelaterede molekyler i plasma. Jeg er overbevist om, at de nye følsomme metoder til måling af proteinsignaturer bliver et vigtigt værktøj i dette arbejde, og med Mogens' engagement, drivkraft og store erfaring er jeg sikker på, at BioXpedia kommer til at spille en vigtig rolle i det fremtidige samarbejde med forskningsmiljøerne,” udtaler professor Lars Dyrskjøt Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Om BioXpedia

BioXpedia leverer analyser af proteiner målrettet medicinal- og biotekindustrien, forskningsgrupper på sygehuse og universiteter samt andre større forskningsinstitutioner. Teknologien er udviklet af Olink Proteomics og anvendes til screening af proteiner i store prøvesæt med henblik på identificeringen af nye biomarkører. BioXpedia er certificeret til at anvende screeningsværktøjet af Olink Proteomics og udfører derudover supplerende laboratorie- og dataydelser inden for biomarkørforskning.

Læs mere: www.BioXpedia.com


Dato:
18. maj 2017

Del dette