Aarhus Geosoftware: Spinout visualiserer verden under vores fødder

INCUBA Navitas: Aarhus Geosoftware er det seneste eksempel på en levedygtig spinout fra HydroGeofysik-gruppen på Institut for Geoscience. Forskningsgruppen har i årenes løb fostret flere kommercielle virksomheder, og det skyldes i høj grad en mentalitet båret frem af enkeltpersoner, lyder forklaringen.

Tekst og foto: Christian Bjerggaard Jørgensen
Øverst: Toke Søltoft, til højre: Esben Auken


Aarhus Geosoftware (AGS) er eksperter i verden under vores fødder. Teamet af geofysikere og softwareudviklere skaber programmer til behandling og visualisering af geofysiske data, som gør os klogere på bl.a. grundvandsressourcer, mineralforekomster og forureningsfaner kloden rundt.

Virksomheden er samtidig et eksempel på, hvordan forskning kan blive til succesfuld forretning. Softwaren blev udviklet mellem 1999-2015 i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning.

”Grundvandskortlægningen forløb bl.a. i samarbejde med private ingeniørfirmaer og havde et konkret formål ude i virkeligheden. Det var nok medvirkende til, at vi kunne skabe en privat virksomhed bagefter. Det og så nogle personer, som har haft idéen til at gøre det rigtigt,” siger Toke Søltoft, direktør i AGS.

Artiklen fortsætter efter videoenSelvlært iværksætter med salgsinstinkt
En af de personer var professor Esben Auken. Sammen med kolleger fra HydroGeofysik-gruppen forsøgte han i midten af 00’erne at stifte en lignende virksomhed, men mødte et universitetssystem, der betragtede kommercialisering med stor mistro. Meget havde imidlertid ændret sig, da han sammen med lektor Anders Vest og seniorforsker Nikolaj Foged tog de indledende skridt til AGS i 2013.

Denne gang var universitetet meget interesseret. Med en grundigt forberedt forretningsmodel og budgetter i hånden landede de tre stiftere ”rimelig nemt” en tidsbegrænset licensaftale med universitetet, fortæller Esben Auken. Samtidig dukkede den rette leder op i Toke Søltoft, der som nyuddannet geofysiker blev ansat i forskningsgruppen i 2013.

”En af mine erfaringer er, at man skal have den rigtige leder. Det er ikke nødvendigvis den bedste løsning, at man selv gør det,” fortæller Esben Auken, der fortsat arbejder på universitetet, men fungerer som bestyrelsesmedlem i AGS. Valget faldt på den unge forsker, fordi han ifølge Esben Auken besad den rette balance mellem teknologiflair og forretningsforståelse.

”Vi har en akademisk tilgang til tingene, og det er både på godt og ondt. Jeg kan godt lide salgs- og konferencedelen. Jeg synes, det er sjovt og udfordrende, og jeg har ikke noget imod at tage det ansvar. Det var nok også derfor, jeg fik tilbuddet. Men meget er selvlært,” siger Toke Søltoft.

Erfarne kræfter i bestyrelsen
Sammen med sit team fokuserer han i dag på at kommercialisere produktet og gøre det brugervenligt. Det relativt uprøvede iværksætterteam havde fordelen af et nogenlunde færdigudviklet produkt og en eksisterende, omend beskeden, kundedatabase, som sikrede en indtjening fra dag ét.

Samtidig var det vigtigt med en professionel bestyrelse at trække på. Posten som bestyrelsesformand blev tildelt adm. direktør i SkyTEM Surveys Flemming Effersø, der som MBA og ph.d. i geofysik medbringer et skarpt blik på markedet.

”Vores branche er meget specialiseret og ikke så stor, så branchekendskab har stor betydning,” siger Toke Søltoft og nævner investoren Guideline Geo som en anden nær samarbejdspartner. Den børsnoterede svenske virksomhed udvikler geofysiske instrumenter og købte i 2016 halvdelen af Aarhus Geosoftware.

Entreprenant professor skabte præcedens
I begyndelsen af 00’erne var Esben Auken med i udviklingen af SkyTEM-teknologien, der anvendes til undergrundsskanninger baseret på elektromagnetisme. Professor Kurt Sørensen ledte projektet, der blev udskilt som spinout fra universitet i 2004 og i dag har over 40 medarbejdere.

Den nu pensionerede Kurt Sørensen bærer ifølge Esben Auken en stor del af æren for gruppens driftige kultur.

”Han var meget entreprenant, og så var vi nogle unge føl hos ham, der syntes, det var sjovt at være med til at lave sådan noget,” fortæller han.

Selvom ekstern finansiering og erhvervssamarbejder i 90’erne og 00’erne var mindre velansete end de klassiske offentlige forskningsmidler, betød det, at der var flere penge til spændende projekter i Esben Aukens forskningsgruppe.

”Jeg tror, at inspirationen kommer fra at have arbejdet sammen med ham. Derfor er der ikke langt til tanken om, at selvfølgelig kan vi lave et nyt firma, hvis det skal være,” siger Esben Auken og kalder det en slags ”lærlingeuddannelse”:

”Jeg håber da også, at jeg har kunnet give noget af det videre til Toke. Men han har det også i blodet, det er jeg ikke i tvivl om.”

Om Aarhus Geosoftware
Etablering: Stiftet i 2015 af Esben Auken, Anders Vest og Nikolaj Foged fra HydroGeofysik-Gruppen på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Beskæftiger i dag seks medarbejdere med kontor på INCUBA Navitas og har primært kunder i udlandet. Arbejder fortsat sammen med HydroGeofysik-gruppen i forskellige sammenhænge.
Produkt: Udvikling af software til processering, inversion og visualisering af geofysiske data.
Læs mere: www.aarhusgeosoftware.com

HydroGeofysik-Gruppen
Forskningsgruppe under Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Stiftet i 1999 og ledes i dag af professor Esben Auken. Står bag tre spinout-virksomheder:
  • SkyTEM Surveys
  • Aarhus Geophysics
  • Aarhus Geosoftware


Dato:
23. november 2017

Del dette