Science to Business

Virtuelle teknologier som Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) står overfor et kommercielt gennembrud. Virksomheder kan anvende teknologierne i hele deres værdikæde, når komplekse løsninger og produkter skal vises eller forklares. Det giver gode muligheder ift. salg og uddannelse.

Terma A/S har nedsat en task force, der skal identificere hvor i deres værdikæde VR og AR kan understøtte forretningen og skabe mest værdi. VR bruges allerede nu aktivt i Termas salgs- og marketingproces – og det er kun begyndelsen.

Vi supplerer snart programmet med en indlægsholder, der kan forklare om de virtuelle teknologier fra en forskningsmæssig vinkel.

Program
  • Morgenkaffe
  • Oplæg v/ repræsentant for den forskningsmæssige vinkel
  • Oplæg v/ Daniel Maass, Mechanical Engineer, Design Integrated Manufact. & Logistics Eng., Terma A/S
  • Spørgsmål
  • Tak for i dag


Om Science to Business:
Science to Business er et samarbejde mellem Danske Bank, PwC, Incuba, Aarhus Universitet AU Engineering og Erhverv Aarhus.

Arrangementerne afholdes som morgenmøder fra 7.30 til 9.00 og omfatter morgenkaffe, indlæg, debat samt opsamling, hvilket giver gode muligheder for både faglig opdatering og relevant networking.

Møderne afholdes på skift hos Navitas, Danske Bank og PwC.

Målgruppen for Science to Business er ledere, ejere, forskere, undervisere og studerende der arbejder med ovenstående temaer.
Dato:
1. juni 2018

Tid:
7.30-9.00

Lokation:
PwC, Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C

Mere info
Del dette