Moderne, højteknologisk bygning

Et state of the art-byggeri

Intelligent bygningsdrift og smart building


INCUBA Next er en smart building med databaserede services, således vi altid kan træffe de rette valg for vores virksomheder og give dem den bedste service i driften af deres forretning.


INCUBA Next inddrager desuden smart-building teknologier til at mindste klimaaftrykket og skabe komfort for brugerne.

Bæredygtighed og intelligente løsninger

Guld DGNB-certificering

Projekteret som bæredygtigt byggeri efter den internationalt anerkendte standard DGNB-Guld


Biodiversitet og grønne facader

Store grønne facader, tage og tagterrasser bidrager til biodiversitet, velvære og naturlig absorbering af regnvand.


BMS Building Management System

Gennem indsamling af bygningsdata sikrer et intelligent Building Management System (BMS), at bygningen automatisk tilpasser sig brugerne - ikke omvendt.


Dette giver


  • Understøttelse af fleksibelt forbrug
  • Væsentlig energibesparelse


Indeklima i verdensklasse

Hybrid difus loftindblæsning med recirkulerende køleenheder og konvektorer som varmekilde sikrer fantastisk indeklima med minimalt energiforbrug.

BMS

Building management system (BMS) er et computerbaseret styringssystem installeret i bygninger, der styrer og overvåger bygningens mekaniske og elektriske udstyr såsom ventilation, belysning, elsystemer, brandsystemer og sikkerhedssystemer.


Kilde: Techtarget

Bæredygtigt byggeri

INCUBA Next er projekteret som bæredygtigt byggeri efter den internationalt anerkendte standard DGNB-guld.


Det betyder, at


  • Tilbygnigen får store grønne facader, tage og tagterrasser bidrager til biodiversitet og velvære.
  • Regnvand absorberes af udendørs beplatning på tagkonstruktioner og omkring bygningen og udledes i øvrigt til kloaksystemet som overfladevand.


Affaldssortering:

  • Alle tekøkkener giver virksomhederne mulighed for at sortere i fraktioner. I kælderen kan de videre sortere deres affald i 10 fraktioner.


Tilbygningen opfordrer til motionering:


  • Lækre og indbydende trapper med farver og musik
  • Attraktive cykelparkeringsfaciliteter med mulighed for cykelreparation og gode omklædningsfaciliteter for de, som cykler/løber til arbejde.


DGNB

DGNB er bæredygtighed lagt i værktøjskasse

DGNB er et omfattende værktøj til at skabe ro, retningslinjer og overblik i en ofte kompleks byggeproces. DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.


En certificering er i DGNB-regi en uvildig tredjepartsverificering af kvaliteten af et projekt. Det vil sige, at DGNB er et kvalitetsstempel på bæredygtigheden i projektet.


Kilde: Green Building Council Denmark

Bæredygtig byomdannelse

I forbindelse med godkendelse af lokalplan for Katrinebjerg 1117, har de enkelte bygherrer i samarbejde med Aarhus kommune indgået en samarbejdsaftale om bæredygtig byomdannelse.


Ved den kommende hovedindgang til INCUBA, som ligger med direkte udsyn fra Storcenter Nord, etableres en forplads som i lighed med det resterende byggeri er designet med et bæredygtighedsfokus.


Forpladsen er designet med en nedbygget amfiscene, som også fungerer som regnvandsbassin ved både 10 og 100 års hændelser, ikke kun for INCUBA’s egen grund, med også fra nabogrunde for at sikre at byens kloaksystem ikke bliver overbelastet ved disse hændelser.