PARTNERS

We offer a very special professional community where we ensure that our companies have the opportunity to develop. We do this through our collaboration with many different partners from the Danish startup ecosystem.

All of our partners offer something very special to our companies and to our community, where they actively participate in our networking events.

Agro Business Park

Agro Business Park er omdrejningspunkt for iværksætteri og idéudvikling inden for fødevarer og bioøkonomi – både for den enkelte iværksætter og etablerede virksomheder. Vi hjælper vores kunder med at accelerere idéer og bringe dem videre til næste niveau. Det gør vi gennem tæt, individuel vejledning med fokus på iværksætteri, innovationsprocesser, netværk, funding og forretningsudvikling.

https://www.agropark.dk/

Agro Food Park

Agro Food Park er et hastigt voksende innovationsmiljø for den internationale landbrugs- og fødevaresektor. I Agro Food Park har vi en enestående blanding af etablerede virksomheder, videninstitutioner, risikovillig kapital, serviceudbydere og iværksættere. Vi afholder en række større faglige arrangementer, netværks- og sociale aktiviteter og styrker dermed mulighederne for forretningsudvikling for vores lejere.

https://www.agrofoodpark.dk/

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet hjælper offentlige og private virksomheder med at anvende den nyeste it-forskning og -teknologi. De tilbyder rådgivning og udvikling af nye innovative produkter og services baseret på den nyeste forskning inden for it, brugerinvolvering og forretningsudvikling

www.alexandra.dk

Beierholm

Beierholm er en af Danmarks førende revisions- og rådgivningsvirksomheder med 31 kontorer.

Capnova

CAPNOVA er et investeringsselskab, der tilfører kapital, solid forretningserfaring og et stærkt netværk, for at innovative ideer kan blive til succesfulde virksomheder. CAPNOVA dækker Danmark fra vores afdelinger i Aarhus, København og Viborg.

CLEAN

CLEAN er Danmarks førende grønne klyngeorganisation med mere end 170 medlemmer fra hele cleantech sektoren. Vi er en politisk og teknologisk neutral platform, hvor danske og udenlandske virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører udveksler viden og indgår nye samarbejder.

www.cleancluster.dk

Connect Denmark

CONNECT DENMARK tilbyder gratis og professionel forretningsudvikling til iværksættere og virksomheder med vækstambition og vækstpotentiale. De er et landsdækkende non-profit erhvervsledernetværk, der siden år 2000 har foræret strategisk sparring til flere tusinde danske iværksætter- og vækstvirksomheder.

www.connectdenmark.com

DanBan

Danish Business Angels (DanBAN) er Danmarks mest aktive BA-netværk bestående 200 private investorer, der investerer i vækstvirksomheder nationalt og internationalt.

De forbinder kapitalsøgende virksomheder, partnere og privatpersoner, som deler interesse i at skalere ambitiøse vækstvirksomheder.

DanBAN afholder en lang række møder i årets løb, heriblandt medlemsmøder, studieture, temamøder, business angel uddannelse, samt månedlige pitch events, hvor selekterede kapitalsøgende virksomheder kan søge om at præsentere deres business case og øge chancen for en investering.

www..danban.org/

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland er et af seks tværkommunale Erhvervshuse som blev etableret i forbindelse med vedtagelse af Lov om erhvervsfremme 2018. Erhvervshus Midtjylland er et stærkt kompetencecenter for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning om drift og udvikling.

Erhvervshuset er også den lokale indgang til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation; desuden er Erhvervshus Midtjylland Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lokale sparringspartner i forhold til udviklingen af en decentrale erhvervsfremmeindsats, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde.

www.erhvervshusmidtjylland.dk

Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets udfordringer. De skaber gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer.

www.innovationsfonden.dk

it-forum

It-forum er et vidensnetværk for alle typer private og offentlige virksomheder i Region Midt- og Syddanmark. It-forum afholder ca. 50 store og små netværksmøder om året, hvor du kan møde mennesker, der har det til fælles, at de tror på it som en vækstdriver for deres forretning.

www.itforum.dk

Kammeradvokaten

Forventningerne til advokatydelser, og den måde de leveres på, ændrer sig hurtigt. Vi hilser forandringerne velkommen, for vi er opdraget til at omstille os hele tiden. Vores tilgang er baseret på ordentlighed og et innovativt mindset, ikke mindst når det kommer til udvikling af digitale løsninger. Vi sætter en ære i at hjælpe kunder, der deler disse værdier.

https://kammeradvokaten.dk/

Potter Clarkson

We’re Potter Clarkson, an award-winning, top-tier firm of European patent and trade mark attorneys and IP lawyers, and one of the largest full service intellectual property practices in Europe.

Proptech

PropTech Denmark is a non-profit organization that consists of the PropTech Denmark Community and our real estate Innovation Hub.

In an attempt to meet changing times, we gather the ever-growing industry. We firmly believe that solving big problems and fully utilizing opportunities requires collaboration across the value chain and its players – magic happens when we work together.

We operate at the intersection of established real estate and the tech-driven innovators who shaping the next generation of business models, products, and services. We continuously explore how we can help create valuable synergies through co-creation, collaboration, and commercial partnerships, committed to help shape the next era in Real Estate.

StartVækst

STARTVÆKST Aarhus tilbyder gratis sparring til iværksættere og udvikling af etablerede virksomheder i Aarhus Kommune. STARTVÆKST Aarhus er sat i verden for at støtte op om iværksætteri og erhvervsliv i kommunen, og er derfor et gratis og fuldt fortroligt tilbud til alle i Aarhus. STARTVÆKST Aarhus er din indgang til Erhvervsfremmesystemet i Aarhus Kommune, hvor der blandt andet er mulighed for at få kortlagt dit vækstpotentiale og evt.få medfinansiering til køb af ekstern vækstrådgivning.

https://www.startaarhus.dk//

Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond. De arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer de virksomheder i alle brancher over hele landet. Og er med hele vejen - fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer.

www.vf.dk

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet i dag et landsdækkende universitet med bred national og international gennemslagskraft på tværs af hele forskningsspektret.
Aarhus Universitet lægger stor vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet og et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

https://www.au.dk/


Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital er et af landets mest specialiserede hospitaler og er kåret til Danmarks bedste hospital.

http://www.auh.dk/