95%

Virksomheder der vil anbefale

INCUBA til andre

700+

MDKK i funding rejst af

virksomheder i INCUBA i 2020

67%

Lancerede nye produkter eller

services i 2020

200

Antallet af virksomheder i

INCUBA

Sådan klarede virksomhederne i INCUBA sig i 2020

Analyse: Størstedelen af virksomhederne i INCUBA kom ud af 2020 med skindet på næsen. For mange blev det et år med fokus på innovation, som skal omsættes til vækst i 2021.

Hvert år undersøger vi aktiviteten blandt virksomhederne i INCUBA for at holde os skarpe på, hvordan vi bedst understøtter deres udvikling. Årets store emne i 2020 behøver ingen nærmere introduktion.


Der var berettiget frygt for, hvad COVID-19 ville medføre af konsekvenser for danske startups og scaleups. Lidt over et år efter den første nedlukning kan vi konstatere, at en stor del af virksomhederne i INCUBA klarede sig rigtig pænt igennem kriseåret.


Analysen viser, at 53 % øgede omsætningen, mens 33 % fastholdt niveauet fra 2019.


Nogle måtte kæmpe, mens andre så efterspørgslen vokse. Dog var det et stærkt år for innovationen. 67 % lancerede nye produkter eller services, og skal man anlægge en positiv vinkel, kan nedlukningen af samfundet måske have gavnet de skalerbare forretningsmodeller på sigt.


Det har heller ikke skortet på adgang til kapital. Samlet set rejste virksomhederne i INCUBA mere end 700 mio. kroner inkl. venturekapital, soft funding, lån og exits. Her ligger de på linje med den generelle tendens i Europa.


Ser lyst på fremtiden

COVID-19 ser ud til at have bremset væksten på den korte bane, men til gengæld skabt et øget behov for smarte, digitale løsninger, som kan føre til øget efterspørgsel i nedlukningens kølvand.


Et eksempel er Kanpla fra INCUBA StartupLab, der i januar 2020 lancerede en online kantineplatform målrettet skoler. Salget blev udfordret, men flere kantiner er blevet optagede af, hvordan de kan optimere driften på anden side af nedlukningen, hvilket CEO Peter Bæch forventer vil slå igennem på omsætningen i 2021.


Adspurgt til 2021 angiver 4 ud af 5 ledere da også, at de forventer øget omsætning, mens kun 48 % har planer om at lancere nye produkter i år. 62 % forventer at ansætte flere medarbejdere.


Selvom COVID-19 fortsat er en faktor, ser mange altså positivt på den nærmeste fremtid i overensstemmelse med toppen af dansk erhvervsliv.


95 % anbefaler INCUBA

INCUBA huser fortrinsvis videnstunge startups og virksomheder inden for it, cleantech og sundhed, som bor i udviklingsmiljøet, fordi det er med til at accelerere deres udvikling og giver adgang til innovative samarbejder.


Adspurgt vil 95 % af virksomhedslederne anbefale INCUBA til andre virksomheder, og interessen for at blive en del af udviklingsmiljøet tæt på andre startups er ikke dalet under coronakrisen.


INCUBA har med en række forholdsregler og tilbud om digital sparring og netværk sørget for, at virksomhederne på så normal vis som muligt har kunnet fortsætte arbejdet. Man kunne frygte, hvad nedlukningen ville betyde for samarbejdet, men 59 % af virksomhederne har alligevel samarbejdet i løbet af året, hvilket er på niveau med tidligere år. Det stærke netværk bestod.

Dato:
23. april 2021

Impact-analyse 2020


Nedslag:


Nøgletal

 • 53 % øgede omsætningen
 • 42 % ansatte flere medarbejdere
 • 67 % lancerede nye produkter
 • 59 % samarbejdede internt
 • 18 % samarbejdede med forskere
 • Tilfredshed
 • 95 % vil anbefale INCUBA til andre virksomheder
 • INCUBA scorer samlet 4 ud af 5 som udviklingsmiljø
 • +50 virksomheder blev forbundet med relevante samarbejdspartnere af INCUBA
 • Forventninger til 2021
 • 80 % forventer øget omsætning
 • 62 % forventer medarbejdervækst


Del dette