Aarhus-startup deltager i banebrydende epilepsiprojekt

Omiics fra INCUBA Katrinebjerg spiller en vigtig rolle i et internationalt forskningsprojekt, der har modtaget 32,7 mio. kroner i EU-finansiering til udvikling af et cellebaseret hjerneimplantat, der kan forudsige og afværge epileptiske anfald, før de indtræffer.

Den lille aarhusianske virksomhed med base i forskerparken INCUBA skal som en del af et konsortium bidrage til udviklingen af et biologisk hjerneimplantat baseret på modificerede menneskelige celler, der kan forudsige og modvirke epileptiske anfald hos patienter, som ikke reagerer på antiepileptisk medicin.


Forskningsprojektet PRIME finansieres af en bevilling på 32,7 mio. kroner fra EU-programmet FET Open, der støtter udviklingen af radikalt nye teknologier på kanten af det mulige.


”På det teknologiske plan er det fuldstændig vildt,” siger CEO i Omiics, molekylærbiolog Morten Venø, der har arbejdet med epilepsiforskning ad flere omgange.


”Der findes i dag hjerneimplantater til epileptikere, der dæmper anfaldene, men de virker først, når et anfald allerede er i gang. Det nye ved det her celleimplantat er, at det kan opfange tegnene på et forestående anfald og afværge det på forhånd ved at udskille et anfaldsdæmpende molekyle i hjernen. Derudover er det første gang, at et sådant hjerneimplantat laves af levende celler uden nogen elektronisk komponent,” uddyber han.


Med sit potentiale til at modvirke anfald, før de sker, vil det kunne forbedre livet mærkbart for personer med epilepsi. Derudover vil tilgangen potentielt også kunne anvendes på andre neurologiske sygdomme som f.eks. Parkinsons sygdom.


Baseret på vigtig opdagelse

Det biologiske nanoimplantat skal bestå af modificerede celler, der fungerer som biocomputere. Cellerne indkapsles i en membran, som implanteres det sted i hjernen, hvor epilepsien har sit udspring. Projektet bygger på en vigtig opdagelse af, at en specifik gruppe tRNA-molekyler akkumuleres i hjernen forud for et epileptisk anfald. Denne stigning opfanges af de specialudviklede celler i implantatet og udløser en anti-epileptisk respons.


Omiics’ rolle bliver at beskrive effekten af cellerne og identificere, hvornår de skal aktiveres. Virksomheden, der i dag tæller fem medarbejdere, blev stiftet i 2018 af fire molekylærbiologer fra Aarhus Universitet, der i mere end 10 år har arbejdet med udvikling af metoden Next Generation Sequencing (NGS) til dybdegående sekventering og analyse af RNA.


PRIME koordineres af forskere ved Waterford Institute of Technology i Irland og tæller partnere i fem lande, heriblandt også professor Jørgen Kjems’ forskergruppe på iNano og Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet, der skal udvikle de særlige celler.


En vigtig blåstempling

PRIME-projektet forløber over fire år og er et godt match for den projektorienterede startup, der trods sin unge alder har flere EU-konsortier på CV’et allerede.


”Vi sælger til forskning, så den bedste reklame er forskningspublikationer. Gennem konsortiet vil Omiics bidrage til vigtige publikationer på området,” siger COO og molekylærbiolog Susanne Venø.


For en forholdsvis ung virksomhed som Omiics er deltagelse i EU-konsortier også en vigtig blåstempling i forhold til netværk og validering af kompetencer udadtil.


”Vi er så privilegerede, at mange af vores kunder er kommet gennem vores tidligere akademiske netværk, siden vi stiftede Omiics i 2018. Mange er kommet til os gennem konsortier, vi har deltaget i, så vi ser PRIME som en god mulighed for at udvide vores kundeportefølje yderligere internationalt. Og så gør det bestemt heller ikke noget, at vi får stabil finansiering i fire år,” siger Susanne Venø.

Dato:
31. marts 2021

Tekst: Christian B. Jørgensen


OM OMIICS


NGS-service provider med speciale i fleksible analyse- og sekventeringsprojekter inden for Next- og Third Generation Sequencing-teknologien. Omiics er et spinout stiftet i 2018 af fire molekylærbiologer fra Aarhus Universitet og beskæftiger i dag fem medarbejdere tilknyttet forskerparken INCUBA i Aarhus.


Læs mere på www.omiics.com

Del dette