CDEU hjælper videnstunge virksomheder med at få hul igennem til EU-millioner

Central Denmark EU Office hjælper midtjyske virksomheder med at slippe igennem nåleøjet til EU’s attraktive støtteprogrammer. Op til 20 mio. kroner venter på den anden side.

Midtjyske virksomheder er blandt de bedste i landet til at overbevise de kræsne erhvervspaneler, der uddeler milliarder af kroner til innovation og forskning på vegne af EU.


Mange af virksomhederne har været forbi Midtjyllands EU-kontor (CDEU) forinden. Her sidder specialkonsulent Thomas Steen Hansen som den ene af to rådgivere med fokus på at hjælpe Region Midtjyllands virksomheder med at få adgang til unionens tilskudsprogrammer.


Over de seneste 10 år har kontoret hjulpet et væld af virksomheder. De seneste fem år har det medført, at 48 projekter har opnået 191 mio. kroner i tilskud. Det er penge uden modregning vel at mærke. Til gengæld er ansøgningskravene ditto skrappe.


”Vi leder efter de absolut bedste og mest unikke projekter, hvor potentialet er størst, men hvor risikoen er tilsvarende stor. I de tilfælde træder EU ind og sørger for, at den mest ambitiøse innovation kommer ud på markedet og dermed er til gavn for Europa,” fortæller Thomas Steen Hansen.


Tæt på talenterne

CDEU har indtil for nylig kun haft fysisk adresse i Bruxelles, men organisatorisk vokseværk gjorde det nødvendigt med et kontor i Danmark. I foråret flyttede CDEU derfor ind i INCUBA på Navitas, tæt på universitetet og de gode idéer.


”Vi oplever, at EU-programmerne styrer mod noget mere elitært, og det teknologiske ambitionsniveau stiger på grund af konkurrencen. Det betyder, at vi er nødt til at være de steder, hvor de skarpeste idéer udklækkes. Det gør de her på universitetet, så her skal vi være. Derudover samarbejder vi med en del inkubatorer, netværk og klynger, fordi det er vigtigt at tale med virksomhederne om idéerne på et tidligt stadie,” fortæller Thomas Steen Hansen.


Flere af virksomhederne i INCUBA har opnået finansiering via EU’s tilskudsprogrammer, heriblandt Sepior og Cercare Medical. Sidstnævnte blev i 2019 tildelt 13,4 mio. kroner til videreudvikling af en avanceret software-løsning til billedanalyse af CT- og MR-scanninger.


Benhård konkurrence

De mest søgte tilskudsprogrammer er Eurostars og EIC Accelerator (tidligere kaldet SME Instrument). Her kan teknologitunge virksomheder hente helt op til 20 mio. kroner til projekter inden for henholdsvis teknologiudvikling og markedsmodning.


På papiret kan næsten alt støttes, men konkurrencen er benhård. Succesraten blandt ansøgerne til EIC Accelerator er så lav som 3-6 %. Her går CDEU gratis ind og hjælper virksomheder med at få afklaret og valideret et projekts potentiale inden det store ansøgningsarbejde.


Første trin er en vurdering af, hvilke EU-finansieringsmuligheder der er realistiske. Herefter inddrages en ekstern rådgiver med ekspertise i at skrive ansøgninger til en dybere afklaring af projektets karakter og udformning.


”Når vi laver valideringerne, kan vi øge succesraten til 40-45 %. Vi giver virksomhederne en større sandsynlighed for succes, og heri ligger vores værdiskabelse,” siger Thomas Steen Hansen.


Ingen badeferie

Mange virksomheder har 2-3 forsøg foran sig, før det lykkes. Til gengæld er der en tendens til, at de bedste virksomheder med det højeste teknologiniveau søger flere programmer og modtager store grants ad flere omgange.


Det kræver imidlertid også en indsats. Thomas Steen Hansen anslår, at det koster to mandemåneder at skrue en ansøgning sammen, hvis man vel at mærke ved, hvad man laver.


Godtages ansøgningen, skal virksomheden efterfølgende pitche for et europæisk erhvervspanel. Giver de grønt lys, begynder en detaljeret kontraktforhandling, hvor man som virksomhed forpligter sig på at gennemføre det projekt, man har ansøgt om. Den typiske projektperiode er to år, hvor virksomheden foruden at gennemføre projektet skal sørge for at efterleve en række dokumentationskrav, som kræver stram projektstyring.


”Jeg plejer som tommelfingerregel at sige, at man skal reservere 10 % af bevillingen til at sørge for, at det bliver et godt projekt. Det er ikke noget, man kan klare på en eftermiddag,” siger Thomas Steen Hansen.


”Det er to hårde år, hvor man er under stort pres. Projektet skal gennemføres, pengene skal bruges og så videre. Men du kan heller ikke gå andre steder hen og få 15 mio. kroner i ’gavepenge’ til at gennemføre din egen produktudvikling.”


Det lader også til at være pengene værd. En undersøgelse viste tidligere på året, at 85 % af de virksomheder, der har deltaget i projekt under Horizon 2020 ville gøre det igen.


OBS!

Den 19. august 2020 holder INCUBA et gå-hjem-møde med Thomas Steen Hansen og Mikkel Bo Hansen fra Cercare Medical, hvor du kan blive klogere på mulighederne for soft funding via EU. Læs mere her »


FAKTA: TO POPULÆRE PROGRAMMER


EIC Accelerator (tidligere SME Instrument)

  • Støtter SMV’er og startups med nyskabende idéer med stort vækstpotentiale inden for alle sektorer. Støtte kan gå til aktiviteter såsom udvikling, demonstration (test, prototyper m.v.) og markedstilretning.
  • Typisk bevillingsstørrelse mellem € 0,5 og 2,5 millioner, dog kan maks. 70 % af omkostningerne blive dækket. Som noget nyt kan ansøgere tilvælge equity på op til € 15 mio.
  • Inkluderer også tilbud om business coaching, mentoring og netværk.
  • Ansøgningsfrist fire gange årligt.
  • Typisk varighed på 1-2 år

Eurostars

  • Støtter forsknings- og udviklingsorienterede SMV’ers udvikling af innovative produkter, processer og services inden for alle teknologiske områder.
  • Projekter skal involvere mindst to SMV-partnere fra to forskellige lande og gerne en vidensinstitution.
  • Danske SMV’er kan modtage 60% af budgettet.
  • Maksimum varighed på tre år


OM CDEU

CDEU blev etableret i 2007 og ejes af Region Midtjylland, regionens 19 kommuner, Aarhus Universitet og VIA. CDEU fungerer som samarbejdspartnernes officielle repræsentation i Bruxelles og har til formål at sikre Midtjylland størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. En del af dette arbejde består i at hjælpe det midtjyske erhvervsliv med at få adgang til EU-finansiering og netværk.


www.centraldenmark.eu

Dato:
9. juli 2020

Del dette