GreenLab står i spidsen for potentielt eksporteventyr

Danske vindmøller producerer masser af strøm, nogle gange mere end vi kan bruge. Med en massiv bevilling i ryggen arbejder GreenLab på et af verdens første Power-to-X storskalaanlæg, hvor vindenergi forvandles til grønt brændstof.

Kører du nordvest ad Nørre Boulevard fra downtown Skive, havner du i et af Danmarks epicentre for udvikling af energilagring og grønne løsninger.

Her ved den lille by Kaastrup ligger den 58 hektar store grønne industripark GreenLab. GreenLab er sammen med en gruppe af kommercielle, offentlige og videnskabelige konsortiepartnere ved at bygge en af verdens første storskalafaciliteter til produktion af grøn brint og metanol – alt sammen baseret på vind- og solenergi. I december uddelte Energistyrelsen 80 millioner kroner til projektet, der indeholder stort eksportpotentiale for vores lille nation.

Power-to-X (P2X) er en betegnelse, der bruges om processer, hvor strøm fra solceller og vindmøller via en elektrolyseproces omdannes til såkaldte electrofuels, i dette tilfælde brint og metanol, der kan lagres og anvendes senere i andre sektorer, f.eks. som grønt brændstof til tung transport som lastbiler og skibstrafik.

Direktør for GreenLab, Christopher Sørensen, tilskriver teknologien en nøglerolle, hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om at indfri klimamålsætningerne.

”Jeg er ikke i tvivl om, at P2X-teknologien er et helt nødvendigt fokusområde, hvis Danmark skal nå 70 %-målsætningen inden 2030 – og på sigt nå klimaneutralitet i 2050,” siger han.

Den grønne omstilling kræver partnerskaber og samarbejde
GreenLab en del af energiklyngen i INCUBA Navitas for at være tæt på de store energiaktører omkring Aarhus, men industriparken forgrener sig bredt og samarbejder blandt andre også med DTU.

”Partnerskaber og samarbejde er den bærende søjle i GreenLabs måde at tænke energi på”, pointerer Christopher Sørensen.

”Det er helt essentielt at få skabt nogle åbne samarbejds- og innovationsplatforme, så man kan samle aktører fra produktion til afsætning, og ikke mindst de offentlige aktører, der er nødvendige for at skalere og accelerere den grønne omstilling”.

Det gælder også P2X-projektet, der sammenkobler aktører inden for vindproduktion, brintproduktion og helt frem i afsætningsleddet for at kunne indfri den ambitiøse målsætning; at GreenLabs electrofuels på globalt plan skal være med til at betyde en afgørende forskel i skabelsen af den grønne omstilling i transportsektoren.

Fakta om GreenLab
GreenLab er en grøn industriel virksomhedspark og et nationalt forskningscenter for grøn energi. Her udvikles fremtidens grønne løsninger i samarbejde med ledende nationale og internationale partnere.

P2X-projektet kører fra d. 1/1 2020 og frem til 2025. Projektet omfatter blandt andet etableringen af et 10 MW metanol-anlæg og et 12 MW elektrolyseanlæg. El skal aftages fra et lokalt 80MW kombineret vind- og solkraftanlæg.


www.greenlab.dk
Dato:
25. maj 2020

Tekst: CBJ
Del dette