Danmark får nyt nationalt center for forskning i digitale teknologier

Syv danske universiteter og Alexandra Instituttet er gået sammen om det nye nationale forskningscenter DIREC, der skal være med til at imødekomme manglen på højtuddannede it-specialister. Bestyrelsesmedlem i INCUBA, Thomas Riisgaard Hansen, er udpeget som direktør.

Danmark er i front inden for en række ‘klassiske’ it-teknologier, men der er mangel på specialister. Skal Danmark forblive i front er det derfor nødvendigt at styrke indsatsen, især inden for nye teknologier som kunstig intelligens, big data og IoT.


Folketinget har derfor besluttet, at det er nødvendigt at investere i en kraftig kapacitetsopbygning inden for digitale teknologier, herunder oprettelse af et nationalt center for forskning og uddannelse.


Det har mundet ud i det nye center DIREC - Digital Research Centre Denmark, der over de næste fem år skal bidrage til at tilfredsstille det store behov for højtuddannede it-specialister hos det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Centeret skal også bidrage til Danmarks konkurrencedygtighed ved at sikre udvikling af nye produkter og løsninger baseret på de nyeste digitale teknologier gennem samarbejder med virksomheder og det offentlige.


Til at stå i spidsen for DIREC har bestyrelsen ansat Thomas Riisgaard Hansen, der siden 2017 har været en del af bestyrelsen i INCUBA. Thomas Riisgaard Hansen har en ph.d. i datalogi fra Aarhus Universitet og har bl.a. været med til at stifte sundheds-it-virksomheden Cetrea, der i 2014 blev solgt til Getinge Group.


DIREC har et samlet budget på over 250 millioner over 5 år. Innovationsfonden støtter med 100 millioner. Det er en del af målsætningen at blive et internationalt anerkendt center, der skal kunne matche tilsvarende centre i Europa og USA og tiltrække de bedste forskere.


Læs hele pressemeddelelsen


Konsortiet bag DIREC består af de datalogiske institutter på DTU, KU, CBS, ITU, SDU, AU og AAU, som alle har internationalt anerkendte forskergrupper. Herudover deltager Alexandra Instituttet A/S, der omsætter ny it-forskning og teknologi til værdi i form af nye innovative produkter og services hos danske virksomheder og den offentlige sektor.

Dato:
26. november 2020

Del dette